Prisoners death records  

 

 

 

 

 

 

W.Haile
Mysterious death of Ibrahim Afa
Mysterious death of Abraham Tewelde

Liquidation in the ELF
index sitemap advanced
2024-07-20

 

 

 

 

 

 

From Archive : the PFDJ fascistic crimes 1993-2020

Black Sunday

ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ግፍዓዊ ቅንጸላ ሓንቲ ጋል ኣንስተይቲ እትርከቦም ብድምር 6 ንጹሃት ኤርትራውያን መንእሰያት ከምዝተቐዝፉ ክረግገጽ ከሎ፡ ኣብ ጋሽ ባርካ 5 ንጹሃት ዜጋታት ከምዝተረሸኑ ተፈሊጡread more

On Sunday, April 3, in the Shuq area of Asmara, Eritrean soldiers escorting convoys of conscripts opened fire on young recruits and civilians, killing and injuring an undisclosed number. read more

On 03 April 2016  conscripts who jumped from vehicles were shot at in cold blood in front of many people. As a result, some died, some were wounded from the shooting and others were injured when they jumped from the vehicles.

A total of 29 conscripts were killed or injured.

Six were killed on the spot and eighteen were taken to hospital. Five of those in Halibet hospital have since died of their injuries. The remainder are under under heavy guard.

Reliable sources reveal that some of those still in hospital are in a critical condition. The numbers of fatalities may rise.

These are the names of some of the 18 wounded in hostpital:
1) Dawit Mickael
2) Abraham Fessehaye
3) Habtom Girmay
4) Mehanie Gebremedhin
5) Biniyam Zeray
6) Yonas Teame
7) Seare Welday
8) Yonatan Andemeskel
9) Basiliyos Zemhiret
10) Samuel Tekie

The other names are presently unknown.

We have all the names of the dead, however since not all the families have been informed the names of most are being withheld. However we will disclose 2 of the youth who died in hospital as their families have been told and have begun mourning.

1) Che’ay Haabtesilasie Gebremeskel the son of Mr Habtesilasie Gebremeskel who resides in Adi Guadad and works in a textile factory.
2) Yafiet Fessehaye Mengesha the son of Mr Fessehaye Mengesha who is from Mai Temenai Asmara and works in the transport industry.

These two deceased that we have listed were not part of the group who were rounded and taken to Barka for military service. When the incident took place they were just at the wrong time and wrong place and due to their heavy wounds, they died in hospital. sourceMartin Plaut

As the EPLF and ELF’s legacy of the execution and killing of innocent fighters during the liberation struggle, the killing of innocent citizens has never stop after the liberation. In fact it was getting much worse during the broader conflict as many member of Eritrean Defence Force were executed by the order of their own military commander. After the end of the conflict with the introducing of Warsai-Yikalo scheme (which is a forced labour slavery project), the youth have become the main victim of the totalitarian fascist regimes than ever before in the history of the Eritrean people. By and large the Eritrean government, instead of promoting democracy and justice has turned into a repressive apparatus, committing crimes against its citizens to subjugate and destroy the spirit of the Eritrean people for justice and democracy. To mention some the PFDJ fascistic crimes.
 • In connection to the 1993 rebellion,47 veterans were executed in 1993. Here is a brief information in Tigrinya:እቶም ንልዕሉ 20 ዒመታት ዜተጋዯለ ኣዴማ ዜገበሩ ገዲይም ተጋዯልቲ ካብ 130 እሱራት 1 ብናጻ ተፋንዩ 4፣ ዜተረፈቱ 19፣ ዒመትን ፈረቓን ዜተፈርደ 33፣ ካብ 7 ክሳብ 10 ዒመታት ዜተፈርደ 8፣ ልዕሉ 10 ዒመታት ዜተፈርደ ዴማ 8 ነበሩዎም‛ ኢለ። ብዚዕባ እቶም ሽዐ ንሽዐ ብትእዚዘ ዜተረሸኑ 47 ገዲይምን ሓሇፍቲን ተጋዯልቲ ግን ምንም መግሇጺ ኣይሃበን።. excerpt from ትልሚ፣ ን዗ርኢ ክርዲዴ ሳልሳይ ክፋል ብ ኣሇና
  መስፍን ዝለዓለ ወተሃራዊ ሓላፊ ከሎ እዩ ብ1993 ዓ.ም. ተጋደልቲ መብጸዓና ተጠሊምና ምስበሉ ንሱ እዩ እዚ ሰብ ማለት ኢሳያስ እንተ ጠፊኡ ሃገር ክትጠፍእ እያ እንዳበለ ሂወት ኢሳያስ ዘድሓነን ነቶም ሓርበኛታት ደቂ ሃገር ዘእሰረን። ካልእ ይትረፍ ነቶም ቁርን ጸሓይን እዚ ኹሉ ናይ ዓቐበትን ቁልቁለትን ድኻምን ናይ ኩናት ጽንኩርነትን፤ ንሓንቲ መዓልቲ እኳ ትኹን ከይተምበርከኹ ነጻነት ሃገር ዘረጋገጹ ጀጋኑ ናይ ኩናት ውጉኣት ኣብ ማይ ሓባር ብዘይ ወዓልዎ ክርሸኑ ዓይኑ ዓሚቱ ስቕ ኢሉ እዩ። ቕጻእቲ ዝበሃልexcrept fromወፍሮም ንገዘኦም ዘይተመልሱ (ሳልሳይን ናይ መወዳእታ
 • Background information on the 1993 rebellion In 1993, the EPLF veterans ceased the Airport and other installations and brought the government to a stand-still. They held Isaias for hours and forced him to walk with them to the stadium for a meeting. He promised to attend to their grievances and manipulated them to set him free. A few days later, he picked them like ripe fruits one after another and threw them all in jail. Some are either still in jail or had totally disappeared since.Source Get The Old Mellotti Beer!
  Read more

Name of some EPLF fighters who were held in the EPLF prison from 1979 to 1994 and were executed in Congo (Zaire), 1994? [source Assena.com]

ክፍሊ ሓለዋ ሰውራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝዳጎኖም ብ ዓሰርተታት ኣማኢት ዝቑጸሩ ቅዩዳት እዃ እንተነበሩዎ ካብቶም ናብ ኮንጎ ብመንገዲ ምቑጽጻር ሓላፍነት እሱራት ኣብ ሓለዋ ሰውራ ቀንዲ መርማሪ ዝነበረ ወልደዝጊ ባህታ ኣቢሉ ነቶም 18 ተጋደልቲ ዝርከቡዎም 150 ኣባላት ኢሰፓ ዝነበሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ናብ ኮንጎ ኪሰዶም እንከሎ ግን ቀንዲ ተዋሳእቲ ካብ ዝነብሩ፦

1. ነፍስሄር ሚኒስተር ዓሊ ሰይድ ዓብደላ


2. ምክትል ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ነበር ናይዝጊ ክፍሉ
3. ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ
4. ኣማኻሪ ሕጋዊ ጉዳያት ኣብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣማኒኤል ጳውሎስ
5. ሓላፊ ወጻኢ ስለያ ኮሎኔል ጋይም ተስፋሚካኤል
6. ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳዊት ሃብቱ
7. መርማሪ ሓለዋ ሰውራ ነበር ኮሎኔል ወልደዝጊ ባህታ
8. ኣኽባር ሕጊ ኤርትራ ነበር ሙሳ ናይብ9 ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ዕዮ መሓመድ ኑር ዑስማን ዲጎል ኢዮም ነይሮ [
Read more]
ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ዕዮ ምምሕዳሩ ኣብ ትሕቲ ቤት ስሕፈት ፕረሲደንት ኢዩ ነይሩ። ኩሉ ኣገልግሎቱ ኸኣ ነቲ ቤት ጽሕፈት ኢዩ ነይሩ
።[source Assena.com]

ኣብ'ቲ መስርሕ ዕደና ኣልማዝ ኮንጎ ዛየር ካብ ዝተረሸኑ ዝርዝር ኣስማት ተጋደልቲ Read full story

Name of some EPLF fighters who were held in the EPLF prison from 1979 to 1994 and were executed in Congo, 1994?

  Full name Arrested Place of execuation   Full name Arrested Place of execuation
Jemal Ahemedin Mohamed 1979 Congo( Zaire) Mebrhatu Senegal Abraham 1986 Congo( Zaire)
Tareke Abraham 1979 Congo( Zaire) Yasin Ibrahim Imam 1987 Congo( Zaire)
Gusepe Tekela Habte 1979 Congo( Zaire) Gebremichael Teklai 1987 Congo( Zaire)
Beniam Kafel Meresa 1982 Congo( Zaire) Kibreab Tekle Asfeda 1989 Congo( Zaire)
Betow Abraham Kenfe 1982 Congo( Zaire) Berhane Isak Aradom 1989 Congo( Zaire)
Desbele Beyne Abay 1984 Congo( Zaire) Teshome Yergaw Debesai 1989 Congo( Zaire)
Eyob Asmerom Kelati 1984 Congo( Zaire) Gelia Behalibi Araia 1989 Congo( Zaire)
Tesema Berhe Kensha 1985 Congo( Zaire) Solomon Merhst Hwki 1990 Congo( Zaire)
Berhane Asrse Namen 1986 Congo( Zaire) Semere Mehari Tesfom 1990 Congo( Zaire)

ብ 1994 ኣብ ግዜ ህልቂት ርዋንዳ ነት መንግስት ክንሕግዝ ኢልና ክሳብ 900 ሰራዊት ካብ አርትራ ኬድና ኔርና ክንዋጋእ ማለት እዩ ካብዞም 900 ዳርጋ 540 ሰባት ጥራይ ኢና ብ ሂወት ተመሊስና እቶም ዝተረፉ ኣብ ዘይ ሃገሮም ተሰዊኦም

ብ 1994 ኣብ ግዜ ህልቂት ርዋንዳ ነት መንግስት ክንሕግዝ ኢልና ክሳብ 900 ሰራዊት ካብ አርትራ ኬድና ኔርና ክንዋጋእ ማለት እዩ ካብዞም 900 ዳርጋ 540 ሰባት ጥራይ ኢና ብ ሂወት ተመሊስና እቶም ዝተረፉ ኣብ ዘይ ሃገሮም ተሰዊኦም ሽዑ መንግስት ርዋንዳ ብ ዶላር እዩ ደሞዝና ዝኸፍለና ኔሩ ነት ዝሃቡና ብ ዶላር መንግስት አርትራ ከኣ ናቱ ፋይናንስ ጌሩልና ኣብ ርዋንዳ ነት ገንዘብና ኣብ ዘይጠቅም ከይተጥፍእዎ ኢሉ ን መዓልት ብሕሳብ $90 ይኸፍሉና ኔሮም መንግስት ርዋንዳ መንግስት አርትራ ከኣ ን ወርሒ ን ወልፍኹም ኢሉ $30 ሂቡ እዚ አርትራ ምስ ተመለስኩም ክጠቕመኩም እዩ ክውህለለልኩም እዩ ኢሉ ይወስደን ኔሩ ብድሕሪኡ ን ዓድና እንዳ ተመለስና $120 ኣሽሪፉ ሽዑ ሸርፊ $1 7 ብር እዩ ኔሩ ብ ብር 840 ሂቡ ገዛኹም ብጽሑ ኢሉ ምስ ሃበና ኣይዘከረናን ከማን እት ይውህለለልኩም ኣሎ ዝበለና ገንዘብና ኢልና እንተ ሓተትና በይንኻ ጥቕሚ የለን ኣብ መሻርፍ ኣትዩ እዩ ኢሉ በሊዒና ገንዘብ ኢሉ ዝሓተተ ሕጂ ጸጸራት ክኣቱ እዩ ኢሉና ንብለኩም ዓምና ኣባዛይዳ ጸጸራት እንዳ ጽሉላት ከኣ ከይመስለኩም ኣብት ጥቓ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ጸጸራት ዝብሃል እሱርቤት ኣሎ ኣብት እሱርቤት ቅድሚ ናጽነት ኣብ ሳሕል ዝተኣስሩ እሱራት ናብዚ እሱርቤት ዝተሰጋገሩሉ እዩ ኣብት ግዜ እት መስፍን ሓጎስ እዩ ኔሩ ምኒስትሪ ምክልኻል ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ናይቶም 360 ተጋደልቲ( አርትራውያን) ኣብ ርዋንዳ እሞ ከኣ ኣብ ዘይ ሃገሮም ከይዶም ዝሃለቁ ኣልዒልዎም ኣይፈልጥን ን ስድርኦም ከርድእዎም ከለው ከማን ኣብ ርዋንዳ ከይዶም መይቶም ኣይበልዎምን ብሕማም ምኽንያት ተሰዊኦም እዮም ኢለሞም source https://www.facebook.com

The massacre of disabled Liberation War veteran (Akale Senkulan Tegadelti )in Mai-Habar on 4 of July 1994

 • እቲ ዘይንቡርን  ዘይሕሰብን ብብረት ዝተለብለበ ምንቅስቓስ ስንኩላን ማይሓባር ናይ 1994  እዉን እንተኾነ ዝተወደበ ብዘይምንባሩን ካብ  ሰብ ሕልና ደገፍ ስለዝተነፍጎን ንኣረሜንነት  ትእዛዝ ሚኒስትሪ ዉሽጣዊ ጉዳያት  ኣይፋል ዝብል ሓደ ሓርበኛ ካብቲ ሚኒስትሪ ስለዝተሳእነን ቀጺሉዉን ነቶም ሽዑ ዝተሰዉኡ 14 ንጹሃት ተጋደልቲ ቅድም ንሃገራዊ ነጻነት ኣካሎም ዝጎደሉ ሽዑ ንስለ መሰል ደቂ ሰባት ዝተጣበቑ ስለምንታይን ኣብ ምእንቲ እንታይን ኢሉ ዘጻርን ንተጠያቒ ኣብ ፍርዲ ዘቕርብን ሓደ ካብ መላእ ባይቶ ኤርትራ ዘይምርካቡን ኣብ ዓለምና ካብ ዝዝንተዉ ፍሉያትን ኣሕዘንትን ታሪኽ ኮይኑ ምትራፉዩ። [sourceስለምንታይ 20 ዓመታት ዕድመ ምልኪ ኣብ ኤርትራ።
 • Eritrea_disabled
 • On 18 June 1997, 150 Eritrean men were were executed. Mehari, Mehari Yohannes, in an interview with Awate.com said that Once, over 30 individuals were loaded up and they were executed (“ny hywet sgumti tewesiduwom”)after being tried by a committee. They never had a day in court. Another twenty eight were sentenced for several years and sent to Sembel. [http://www.awate.com/cgi-bin/artman/exec/view.cgi/11/1036/printer]. Another source also mentioned that on January 23, 1997, with a secret order from Abraha Kassa, the chief ofthe National Security Office of Eritrea, and under the direction of President Isaias Afwerki, security forces rounded up 150 Eritrean Muslim men under the guise of being collaborators with the Islamic Jihad movements. They were picked from their homes and workplaces. News coming from Asmara has confirmed that, six months after they were taken in custody, with the knowledge of both [Abraha Kassa and Isaias Afwerki] they were executed on 18 June 1997 from 8:20 pm to 2:00 am the next day.54
  Parts of the above report were later confirmed by a former member of the Crime Investigation Unit (CIU) of the Eritrean Police. The witness,55 who currently lives in Sweden, asserts that the decision on the extra-judicial execution was carried out by a committee composed of seven to twelve people. The CIU can be described as the “secret police” of the PFDJ and it is one of the main government organs responsible for several extrajudicial executions since 1991. Source DR Mekonnen & JL Pretorius

Name

Profession

Time of arrest

Hamoda yussuf

shepherd

1999

Hamoda Kadir

Fisherman

1999

Osman Bardoli  

Fisherman

1999

Uli Ahmad  

shepherd

1999

Ismail Mahamad Gura  

shepherd

1999

Shek Yusuf  

shepherd

1999

Ibrahim Baddire  

Fisherman

1999

Mahamad Hayyu  

Fisherman

2003

Hassan Abdalla Ali  

shepherd

2003

Musa Ali Mahamad  

businessman

2003

Abdu Abas  

Civilian

1998

Birriita

Civilian

1991

Mahamad Dawud Mahamad  

Civilian

1995

Dabiib

Civilian

2003

Ruffa hummad Mahammad  

Civilian

2003

Omar Adam  

Civilian

2001

Mahammad

Civilian

2003

Ahmad Mahamad  

Civilian

2004

Yusuf Hamoda  

Civilian

2003

Hamad Amin  

civilian

1996

Mahmud Mohamed Aden

businessman

1999

Hassan Ali

saltworker

1999

ትሕዝቶ መጽናዕቲ ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ኩናማ

ኣብ 28/12/2006 ”ሚኒስተር” ዓሊ ዓብዱ፡ ብር/ጀ ኣብርሃ ካሳ፡ ሜ/ጀነራል ዑሞር ሓሰን (ጠዊል) ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ኣብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ብኢሳይያስ ተኻይዱ፡፡ ኢሳይያስ ንጉጅለታት ተቐናቐንቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ፡፡ ቀጺሉ ኣብ ጉጅለ ኩናማ ጸቒጡ “ዋላ ኣድማዒ አይኹን ኣብ ባይታ ንጥፈታት ዘለዋ ጉጅለ’ያ፡፡ እዚ ከኣ ብወያነ ኣብ ልዕሌና ዝካየድ ዘሎ ናይ ፒኣር ስራሕቲ ካውንተር ንምግባር ይጠቕመና’ዩ፡፡ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ማዕረ ማዕረ እቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት፡ ስለያዊ መናውራታትና ኣብ ምምላእ ሃጓፋት ስነ-ኣእመራዊ ተጽዕኖታት ዕዙዝ ተራ ነይርዎ፡፡ ሕጂ’ውን ብመንጽር’ዚ ኣብ ጉጅለ ኩናማ ኣድሂብና ክንሰርሖ ዝግባእ እዋናዊ መደብ ወጺኡ ኣሎ፡፡” ብምባል ንጉጅለ ኩናማ ዝምልከት ገምጋማዊ ትንተና ኣቕሪቡ፡፡ ኣብ ትንተንኡ ጉጅለ ኩናማ (ዲምሓኩኤ/ኤርከኩዱሱ) “ምስ ዘለዎ ድኹም ጎንታት ንጠቐመሉ” ብዝብል ብመሰረት ዝወጸ ኣፈነናዊ ገምጋም እቲ ውድብ ቅሉዕ ምቅስቓስ ዝኽተል፡ ሶንኮፍ ኣወዳድባ ዘለዎ፡ ህዝቢ ኩናማ ከኣ ብታሪኹ ብግዚያዊ ረብሓታት መትከሉ ዝስሕት ከምዝኾነ ተገሊጹ፡፡

ኣፈጻጽማ መደብን ስጉምትን፡

ፈለማ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ብሄር ኩናማ ንዝተወጠነ መደብ ናይ ስራሕ ምክፍፋል ተገይሩ፡፡ ካብ ሰነዳት እንዳጸጥታ ብዙሕ ፋይላት ብመገዲ ወዲ ካሳ ተፈቲሹ፡ ግዳይ እቲ መደብ ዝኾኑ ሰባት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲኳላ ክምመዩ ተወሲኑ፡፡ ናይ መወዳእታ ፈጸምቲ ጉዳይ ኣባላት ስታፍ ስለያ ስርሒት 03 ክኾኑ፡ ዕቱብ ምክትታሎም ከኣ ብሜጀር ጀነራል ጠዊል ክግበር ተወሲኑ፡፡ እቲ ቀንዲ ዕለማ “ሽርሒታት ህዝባዊ ርክባት ወያነ ንምፍሻል” ስለ ዝነበረ ጉዳይ ዜናዊን ምድላው ዶኩሜንታሪን ን”ሚ/ር” ዓሊ ዓብዱ ተዋሂቡ፡፡ ኩሎም መመደቦም ሒዞም ኣብዝተፈላለየ እዋናት እናተራኸቡ ንጉዳይ ኣፈጻጽማታቱ ክዝትዩ ጸኒሖም፡፡ ናይ ነፍሰወከፍ ኣፈጻጽማ ጸብጻባቶም ከኣ ናብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ይለኣኽ ነይሩ፡፡

ብመሰረት’ዚ ዓሊ ዓብዱ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ካብ ዘለው ኣርካይቫት መምዩ፡ ምድላው ኪኢላታት እውን ኣጻፊፉ፡፡ ሜ/ጀ ጠዊል ብወገኑ ብስታፍ ስለያ ስርሒት 03 ሜጀር ተኽለብርሃን ሓጎስ (ወዲዓነይ) ዝምርሑ 10 ኣባላት ዘለውዎ ጉጅለ ከምዘዳለወ ጸብጻብ ኣቕሪቡ፡፡

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኩለን ብሄራት ሃገርና ሰብኣዊን ሞራላዊን በሰላታት ኣብጺሑ’ዩ፡፡ ብሄር ኩናማ ከም ሓደ ኣካል ብሄራት ሃገርና ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ሕሰምን መከራን ምስ ምምስራት ወዱብ ኩናማ ብምትእስሳር ካብ 2000 ንደሓር እንዳሓሰመ ከይዱ፡፡ ብፍላይ “ንውድብ ኩናማ እኸለ ማይ ኣቐቢልኩም፡ ነተጉቲ ቀቢርኩም፡ ሰልዲ ኣዋጺኹም….” ብዝብል ምስምስ ካብ ከባቢታት ኮሰልዳ፡ ኩሉኩ፡ ኣሸሹ፡ ሻምበቆ፡ ቶሌጋምጃ፡ ብሽኳ፡ ፎሊናን ቢንቢናን ብዙሓት ኣባላት”ዚ ብሄር ዕድመን ጾታን ብዘይፈሊ ተኣሲሮም፡ ተቐጥቂጦም፡ ተቐቲሎምን፡፡

ኣብ ቤ/ጽ ፕረሲዳንት ዝተወጠነ ውዲት ቀጺሉ፡ ፈለማ ጸብጻብ ናይ 32 ቅዩዳት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲኳላ፡ ናይ 40 ቅዩዳት ካብ ባረንቱ ናብ ማእከላይ ቤ/ጽ ሃገራዊ ድሕነት ቀሪቡ፡፡ ካብዚ ተበጊሱ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ክግበር ዝግበኦ ቀጻሊ መደባት ንዝምልከቶም ሓቢሩ፡፡ ክሳብ ዕለት 8/04/2007 ቀጻሊ መርመራ ክግበረሎም ጸኒሑ፡፡ ብመንጽር ዕለማ “ዝተነገሮም ከየዛብዑ በቲ ዝድለ መገዲ ክገልጹ ይኽእሉ” ተባሂሉ ዝተኣምነሎም እሱራት ተመምዮም ብጽኑዕ ሓለዋ ናብ ብሽኳ ክወርዱ ተገይሮም፡፡ ኣብ ብሽኳ ምስ ዓሊ ዓብዱ ተራኺቦም፡፡ ን7 መዓልታት ዝኣክል ኣብ ከባቢታት ብሽኳን ሻምበቆን ብኣባላት ሚ/ሪ ዜና (ዓሊ ዓብዱን ኣባላቱን)፡ ወዲ ዓይነይ ስታፍ ስለያ ዞባ ስርሒት 03 እንዳተኣለዩ ግብጃታት እንዳተገብረሎም፡ ኣብ ሚዲያ ቀሪቦም ቃለ መሕተት ከምዝገብረሎም ኣእሚኖምዎም ኣብ መወዳእታ ከም ዝፍትሑ ቃል ተኣቲዩሎም፡፡ “ብወያነ ከምተለኣኹ ክዛረቡ፡ ነተጉቲ ቀቢርና ኣብ ልዕሊ ሰለማዊ ህዝቢ ሓደጋታት ኣውሪድና ንኽብሉ” ኣእሚኖም ነቲ ዝተመርጸ ከባቢታት ክላለዩን ክለማመዱን ተገይሩ፡፡ ልምምዶም ምስ ወድኡ ቀጺሉ ስሩዕ ቀረጻን ቃለመሕተትን ተገይሩ፡ ናብ ቤ/ጽ ሚኒስተር ዓሊ ዓብዱ ተላኢኹ፡፡ ዓሊ ዓብዱ ኪኢላታት ሚ/ሪ ዜና መዲቡ እቲ መደብ ክቀናበርን ክወሃሃድን ድሕሪ ምግባር ናይ ዝተወሰኑ ሰባት ቃለመሕተት መሪጹ ናብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ለኣኸ፡፡ ካብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት እቲ መደብ ንህዝቢ ክፍኖ ስለተሓበረ ኣብ ኤረ ቲቪ ተፈንዩ፡፡

ካብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ተበጊሱ ክሳብ ስለያ ግንባር ስርሒት ዞባ 03 ዝወረደ መደብ ድሕሪ ምትግባሩ፡ ንኣፈጽጽምኡን ውጽኢቱን ዝምልከት ገምጋማዊ ጸብጻብ ቀሪቡ፡፡ ኣብቲ ጸብጻብ “ነቲ መደብ ንምፍጻም ኩሉ ዝምለከቶ ኣካል ዕቱብ ምትሕብባር ዋላ እንተገበረ ኣብ ሚስጢራዊነት ሃጓፋት ከምዝነበሮ፡ ክፈልጡ ዘይግበኦም ሰባት ብዛዕባ’ቲ ውዲት ከምዝፈለጡን ኣብ ህዝቢ ክንዲቲ ዝድለ ኣዘራራቢ ከምዘይነበረን” ይገልጽ፡፡
ድሕሪ ገምጋም ፕረሲደንት ቀጻሉ ክፍጸም ብዛዕባ ዝግበኦ ውሳነ ንወኪል ሃገራዊ ድሕነትን ንኣዛዚ ስርሒት ዞባ 03 ሜጀር ጀነራል ዑመር ሓሰን (ጠዊል) ኣዚዙ፡፡

ናይ መወዳእታ ፍጻመ እሱራት፡

ብዕለት 26/04/2007 ካብ ማእከላይ ቤ/ጽ ሃገራዊ ድሕነት ናብ መንደፈራ ቤ/ጽ ስለያ ስርሒት ዞባ 03 ኣርበዓ (40) ሊትሮ ሲያናይድ (Cyanide) ዝተብሃለ ከሚካል ተላኢኹ፡፡ ዕለት 27/04/2007 ኣብ ማይ ድማ ዝተኣኻቡ 26 እሱራት ኣብ ቀጽሪ ቤ/ማእሰርቲ ስለያ ክ/ሰ 25 ሓሙሽተ (5) ሜትሮ ዕምቀት ዘለዎ ንማይ ዝኾን ባስካ ጉድጓድ ክኹዕቱ ተኣዚዞም፡፡ ሰዓት 10፡00 ምሸት ኩሎም እሱራት ካብ ዝነበሩዎ ካሜራ ክወጹ ተገይሮም ናብቲ ጉድጓድ ክኣትው ተገደዱ፡፡ ሜጀር ተኽለብርሃን ሓጎስ (ወዲ ዓይነይ)፡ ሜጀር በረኸት ወልደገብሪኤል (ከውሒ–ስታፍ ስለያ ክ/ሰ 25) ዝመርሕዎም ምሩጻት ኣባላት ስለያ ስርሒት ዞባ 03 ነቲ ከሚካል ብጥንቃቀ ሒዞም ናብቲ ጋህሲ ምኽዓው ቀጺሎም፡፡ ኣብዛ ዕለት 26 ዜጋታትና ከም ኣናጹ ብከሚካል ተሰሚሞም ብዘይድምጺ ጸኒቶም፡፡ እቶም ዜጋታት ዝስዕቡ’ዮም፡፡

 1. ዓንዳይ ኣረሮ ሳልሕ
  2. ባድመ ጉፍለ ባራ
  3. ኪሮስ በየነ ኣዱራ
  4. ሓጎስ ሻዳይ ባሮን
  5. ቢቦ ፋፋ ቱንጓ
  6. ሻቢ ፍሩተ ናቱ
  7. መናድል ስዒዳይ ሓለንጋይ
  8. ኛው ሰሎሙን ሳህለ
  9. የማኑ መረማ ጎባይ
  10. ኣውሮ ገብረማርያም ደስታ
  11. ዓንደብርሃን ገረንኪኤል (ብሄሩ ትግርኛ ኮይኑ ተሓባባሪ ተባሂሉ ዝተቐትለ)፡፡
  12. ዓብዱላሂ ማርዮ አንድሉ
  13. ገብረማርያም ዱዱ (ተጋ/ህ.ግ ነበር፡ ብደርግ ተማሪኹ 9 ዓመት ተኣሲሩ ምንባሩ ጸብጻቡ ይሕብር፡፡
  14. ሙሳ ከበደ
  15. ተስፋይ ሸሊ (ዓዱ ብሽኳ’ዩ፡፡ ተጋ/ህ.ግ ነይሩ፡፡ ብደርግ ተማሪኹ ተኣሲሩ ብህግደፍ’ውን 10 ዓመት ተኣሲሩ ምስወጸ ምስኦም ዝተቐተለ’ዩ፡፡
  16. ዓዋተ ናዳ ባዴን
  17. መመ ሻራ
  18. ድለ ዓብደላ
  19. ዓሊ ሙሳ ገሹ
  20. ጋላ ታበ ፋኪ
  21. ጋላ ሽቦ ትለ
  22. ሓጃጅ ሻቡል
  23. ኣውላ ቲካ ኣረሩ
  24. ማንታይ ያኢቆብ ኣልባይ
  25. ዓና ሎሎ ከኙ
  26. ኣንቶሺ ኪኒ ጋጋሲ ዝተብሃሉ’ዮም፡፡

ካብዞም ተጠቕሱ እቶም ክልተ ካብ ጋህሲ ወጻኢ ብሕሱም ማህረምትን ክህድሙ ብምፍታኖም ኣቐዲሞም ዝተቐተሉ’ዮም፡፡
ነዚ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ህልቂት: ቀንዲ ተሓተቲ ኢሳይያስን ሒደት ሓለፍቲ ወ/ሃ/ድሕነት እኳ እንተኾኑ፡ ብቀጥታን ብተዘዋዋሪን ኣብዚ ኣሰቃቒ ምጽናት ደቂ ሰባት ዝተሳተፉን ዝተሓባበሩን ኣብ መጻኢት ርህውቲ ኤርትራ ብሕጋዊ መገዲ ክሕተቱ ዝግበኦም ሓለፍትን ቀጺሉ ዝሰዓበ ዘስደምም ታሪኾምን ተዓዘቡ፡

 1. ሜጀር ጀነራል ዑመር ሓሰን (ጠዊል)- እቲ ዝገርም ንሱ’ውን ከም ዓብደላ ጃብር በትሪ ኢሳይያስ ዓሪፍዎ ኣብ ጉድጓድ ይርከብ፡፡ ብሜጀር ዓንደ ግደወልድ (ወዲ ጂዱ) ዝርምሑ 6 ኣባላት ወ/ሃ/ድሕነት በቢእብረ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ን2 ወርሒ እንዳተሓለወ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ላዕላይ ደንጎሎ ተወሲዱ ብኡ ኣቢሉ ናብ ካልእ ጉድጓድ ተደርቢዩ፡፡
 2. “ሚ/ር” ዓሊ ዓብዱ፡ መተካእታ ኢሳይያስ ኮይኑ “ሃገር ክመርሕ” እንዳሓለመ እንከሎ፡ ሴፍ ኢሳይያስ ናብ ባዕሉ’ውን ምስ ቀነዐት ምኽንያት ፈጢሩ ኣቐዲሙ ሃዲሙ፡፡ ብድሕሪኡ ጓሉ ሲሃም ዓሊ ዓብዱ ካብ ስዳን ብስርሒት ተታሒዛ መጺኣ ዘድሕና ስኢና ገና ብዕሸላ ናይ ኣእምሮ ጸገም ገይራ ቤት ማእሰርታት ክቐያይሩላ ጸኒሖም፡፡ ብዕደመ ዝሸምገሉ ኣቡኡ (ኣቦይ ዓብዱ) ኣብ 2001 ንኢሳይያስን ጉጅለ-15 ከተዓርቑ ብምጽዓሮም ከም ገበነኛ ተቖጺሮም ደልዓስዓስ እንዳበሉ ዝተኣሰርዎን ዝተገፍዑዎን ከይኣኽሎም ድሕሪ ህድማ ዓሊ’ውን ተኣሲሮም ግዳይ ሕማማት ኮይኖም ብውልቸር ክመላለሱ ተራእዮም፡፡ ዓሊ ዓብዱ ምስ ሃደመ እውን ናብ ህዝቡ ወጊኑ ንመላኺ ኣብ ክንዲ ምቅላዕ ንህዝቡ ከይጠቐመ፡ ስድራቤቱ በታቲኑ ንገዛእ ነብሱ ከም ሰገን ርእሱ ቀቢሩ ኣብ ክቱር ጭንቀት ኣብ ሜልቦርን ኣውስትራሊያ ይነብር’ሎ፡፡
 3. ሜጀር ተኽለብርሃን ሓጎስ (ወዲ ዓይነይ)፡ ተለኣኣኺ ምልኪ ኮይኑ ብዙሓት ዜጋታትና ከጽንት ዝጸንሐ ሰብ’ዩ፡፡ እንተኾነ ንሱ’ውን ብሓላፊ ወኪል ሃ/ድሕነት ዞባ ደቡብ ሌ/ኮ ኪዳነ በርሀ (ርእሶም) ብዝተገብረ ሕቡእ መጽናዕቲ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝግበር ናይ ስግረ-ዶብ ናይ ረብሓ ምትእእስሳር ምስ ኣዛዚ ክ/ሰ 13 (ኮ/ል ጎይቶኦም ተስፋሚካኤል- ሸገግ) ከምዘለዎ ስለተፈልጠ ኣብ ጠመተ ኣትዩ ሎሚ ዶ ጽባሕ “የሕቑቑኒ” ብዝብል ኣብ ጭንቀት ተሸሚሙ ይርከብ፡፡
 4. ሜጀር በረኸት ወልደገብሪኤል (ከውሒ) ስታፍ ስለያ ክ/ሰ 25 ኮይኑ ብድሕሪኡ ንሱ’ውን ከም ሃገሩ ኣብ ከልበትበት ይርከብ፡፡

ክቡራት ኣንበብቲ ጉዳይ ሃገርን ጸጥታ ሓዲጉ ኣብ ምጽናት ወለዶታት ዝተሸመ ታሪኽ ብላዕ ተባላዕ ወ/ሃ/ድሕነትን ስላያ ግንባርን ብሓጺሩ ነዚ ይመስል፡፡ ኣብ ልዕሊ’ዛ ፔጅ ዝግበር ዘሎ ውዲት ሕጂ”ውን ይቕጽል’ሎ፡፡ መልእኽቲ ሳክቲዝም ናብ ኩሉ ደላይ ለውጢ ንኽባጻሕ SHARE ኣብ ምግባር ኣይትሕመቑ፡፡ source http://www.sacttism.com

ብተመልከተለይ ዝተረሸኑ ዕሸላት መንእሰያት

During the last two decades many young people  became the victims of executions while the opposition leaders spent years in accusation and counter- accusations in narrow power struggle instead of focusing on bringing an end to the PFDJ fascistic regime. Gaim (2009) in his article  “Forced labour in Eritrea” wrote that Aman, a deserter who lives in Nottingham said that several conscripts had been executed. In his division alone (ca. 6,000 men and women), thirteen people were executed after Ethiopia’s third offensive (May 2000). He said : ‘You don’t see these things happen. They are subsequently announced by commanders who state, ‘‘measures were taken against one–two, etc. cowards’’. ’ However, in his view, ‘ it was mainly the brave who were executed. They were the ones who challenged the commanders or exposed the failure of their leadership in meetings that took place subsequent to battles. ’ Read more

ቅንጸላ ንጹሃት ሰባት ዝተወለፉ ኢሳይያስን ጀነራላቱን፣ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ጸልማት ጥራይ ኣይኮኑን ገበን ፈጺሞም። ጸሓይ ምስ በረቐት’ውን ንብርሃና ክንዲ ቅንጣብ ከይቆጸሩ ነቲ ወልፊ ዘሕደረሎም ደም ምስታይ ብዝለዓለ ደረጃ ቀጸልዎ። ኣብ ግዜ ምስጢራዊ ምብራዕ ኲናት ባድመ 1998-2000 ዓ.ም. ብትእዛዝ ጀነራላት ብተመልከተለይ ዝተረሸኑ ዕሸላት መንእሰያት ኣዴታቶም ይቑጸርኦም ኢልካ ኢዩ ዝሕለፍ። እዚ’ውን ብመዓልቱ ክጸሓፍ ኢዩ። Source ትልሚ፣ ንዘርኢ ክርዳድ ዓስራይ ክፋል

ኩቡራት ኣሕዋት ተገዲስኩም ኣምቢብኩም ሽር ገበሩዋ

source https://www.facebook.com/photo.php?fbid=585380704901276&set=a.263440840428599.46809.100002880558032&type=1&theater

ሰርዸንቲ መሐሙድ ብለናይ

Read more

ኣብርሃለይ ተኽለ ኣስፍሃ  ቀዳማይ ሰነድ------ካልኣይ ሰነድ

ሃይለ ብስራት ጋሎ ቀዳማይ ሰነድ -----ካልኣይ ሰነድ---ሳልሳይ ሰነድ

ስዩም ተስፋማርያም ተወልደ ቀዳማይ ሰነድ

ሚኪኤል ኣድሓኖም ደስታ ቀዳማይ ሰነድ -----ካልኣይ ሰነድ

ዮሱፍ ኢብራሂም ኣድምቀዳማይ ሰነድ

መኮነን ሽዋየ ወልዱ ቀዳማይ ሰነድ----------ሰሎሙን ጉዕሽ ሕሉፍ ቀዳማይ ሰነድ [ source asna]

ምርሻን ኣዛዚ ብርጌድ ምክትታል ዶባት ጸጋዘኣብ ዝግታ /ስርናይ/ ኣብ ኣንደርሰን 

Brief background information.Tsegazeab  Okbamariam  Zigt was joined the EPLF in 1976 when he was 14. In 1977 he was assigned to the cultural troupe of the Fitewrari (vanguard) at Fah with Mulugeta Beyen( Wedi Zager), Kedija Adem, Wedi Abedella, Wedi Mama and others Fitewrari. Tsegazeab was a members of the EPLF’s Cultural Troupe from 1976 to 1978. Tsegazeab like Okbagaber want to serve on the front line because of this could be Tsegazeab, Okbagaber and others Fitewrari members of this groups were sent to the Hailitat (front line sometime late in 1978 when the cultural troupe was led by Abdella Jaber. Tsegazeab was executed at Adarsser, near Sawa.

ገዲም ተጋዳላይን ኣዛዚ ክፍለ-ሰራዊት ዝነበረን ኮሎኔል ጸጋዘኣብ ዑቕባማርያም ዝግታ /ስርናይ/ ኢዩ። ኮሎኔል ስርናይ ኣብ ስርሒት ዞባ ሓደ ኣብ ትሕቲ እዚ ብ/ር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ /ማንጁስ/ ዝነበረ ሰብ ኢዩ። ኣብቲ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ “ኣይትሓዙኒ! ኲናት ክጅምር እየ። ደም-ደም ይጨንወኒ ኣሎ!!! ወይልኡ ኣብ ቅድመይ ዝጸንሓኒ…” እናበለ ዝፍክረሉ ዝነበረ ግዜ፤ ናብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ወሪዱ ምስ ኮ/ል ስርናይ ኣብ ኣዳርሰር ተራኸበ። Read more ትልሚ፣ ንዘርኢ ክርዳድ ( መበል 13 ክፋል) ብ ኣለና

Berhane Gebregziabeher(G15) was arrested in September 2001.
He was executed on court decision on June 20, 2002 at Imbatkala

This was recommended by Naizghi Kiflu


ምርሻን ኣዛዚ ቦጦሎኒ ገረዝግሄር /ኤነትረ/ን ናይ ካልኦትን ዝርዝር ናይቲ ፍጻሜታቱን ፈጸምቱን ዕለቱን ኸኣ ብሰፊሑ ምስ ጭብጥታቱ ክንጠቕሶ ክፍትን ኢየ።
Source መደባትና፡ ነቲ ኪንዮ ጸሊም ራዕዲ ዘሎ ደበና፡ ምቕንጣጥ ኢዩ!

An atrocity was committed on 4th of November 2004 in Adi Abeyto army prison. This was reported by the reliable sources and has been condemned by the international community and by Eritrean communities demonstrating across the world. However, the Eritrean government after claiming that the report was an Ethiopian fabrication called the victims "gangsters" and said that the story was exaggerated.

Names of the citizens who were killed in Adi Abeito

48 innocent young men and women at Adi-Abeito prison were killed at Adi-Abeito prison;

ኣስማት ናይቶም ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ዝሃለቑ ዜጋታት
1. መልኣከ ሰሎሞን ሃይለ
2. ቢላል ሳይቕ ኑረዲን
3. መንከም እዝራ ብኢዱ
4. ሽደን ጊልያጋብር ሽሞንዲ
5. ሩፋኤል በራኺ ዝግታ
6. ደንደን ኣሰፋው ብላታ
7. ዮሪን ተስፋይ ኣስመላሽ
8. ነስረዲን ዑስማን ዓሊ ሓጅ
9. ምናሴ ክብርኣብ ዓብለሎም
10. ጎሹ ወንድሙ በራኺ
11. ህብታይ ረዘነ ኣድጎይ
12. ሰለሞን ሓድሽ በረኸተኣብ
13. ኣልማዝ እንድርያስ ንገቱ
14. ጽገሬዳ መድሃኔ ተስፋዝጊ
15. ሄኖክ ሃብተ ሕድራይ
16. ናትና መርሃጸን ህዳድ
17. ሩታ በርሀ ጊላይ
18. እምነቱ ተኸስተ ዓንደብርሃን
19. ያሲን በላይ ሰለሞን
20. ኣማኒኤል ተስፎም ሃይለዝጊ

21. ኢብራሂም መሓመድ ስሌማን
22. ስራጅ ያቆብ ዓብዱ
23. ኢብራሂም ዓፋ ተመልሶ ንጉሩ

24. ፋሲል መብራህቱ ዓንደመስቀል
25. ሊያ በረኸት ጉላይ
26. ሳህለ መንቆርዮስ ሓድጉ

27. ጽላለት የዕብዮ መርሃይ
28. ተስፋኣለም ባህልቢ ሰደቕያስ
29. ተስፋልደት ምሩጽ ባሀበሎም
30. ዳኒኤል ግርማይ ነጸረ
31. ናቕፋ ሰሎሞን ብእምነት
32. ዓፋ ሽሞንዲ ሃይለመለኮት
33. ዓጣ መርሃዊ ኣገይ
34. ዘቢት ኣንጀሎ ዘራጼን
35. ሆሚብ ንኣምን ዘፈሩ
36. ረቕያ ሓሚድ ተሰመን
37. ኣኽሊሉ መድሃኔ ርባብ
38. ያፌት መንበሩ ሃብቶም።
39. ዮናታን ሰመረ ወልዱ
40. ናትናኤል መረስዕ ሓድጉ
41. ሽፋ ኢማም ስዒድ
42. ደጀን ጊልያጋብር ኣርዓዶም
43. ፍርቱና ኣንጎሶም ምራጭ
44. ለይላ ምሕጹንቱ ነጸረኣብ
45. ሂልቱም ኣብርሃም ኪሮስ
46. ወልደገብርኤል የማናኣብ ተስፋይ
47. ዮውሃንስ ሰዓረ ሃብተማርያም
48. እንዳልካቸው መኩርያ በየነ
ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ኣብ ሓለዋ እንከለዉ ዝሞቱ፡ ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ፡-
1. ሮሞዳን ስሄል ዳርና
2. ዑስማን ሓምድ ሕመድ
3. ከራር ፋርገይ ኣደንጎ
4. ለተዝጊ ድራር ለባሲ
5. ብርሃነመስቀል ትኩእ ተስፋብርሃን
6. ሃይለ ሞባጸን ምሕረቱ

ህልቂት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ

Thursday, 31 October 2013 11:49 ተስፋማሪያም ተስፋልደት

ዕለት 04-11-2004 ረፋድ፣ ከባቢ ሰዓት 10 ኣቢሉ ካብ ገዛይ ማይ ጭሆት ንከተማ ይመጽእ ነበርኹ። ብዙሓት ኣደታት “ኣንታ ወደይ ወረቀት ይሓቱ ኣለዉ” በላኒ። ስለዝነበረኒ ግን ኣይተሓባእኩን ቀጸልኹ። ብባሕቲ መስከረም (ኣደባባይ) ትኽ ኢለ ክሓልፍ ፈተንኩ። ግን ብዙሓት ሰባት ኣኪቦሞም ስለዝነበሩ እቶም ወተሃደራት “ኣብዚ ተጸጋዕ” በሉኒ። ገሪሙኒ ቀው ኢለ ጠመትኩ፣ ንሓደ ሓላፊ ብሬድዮ ርኽብ ዝዛረብ ዝነበረ ቅርብ ኢለ፣ “ኣባል ሚንስትሪ ምክልኻል እየ እንሆ ወረቀተይ፣ ሕጂ ናብ ስራሕ ይኸይድ ኣለኩ” በልኩዎ። “ከም ሰብኻ ጥራይ ተጸበ እዚ ምኒስትሪ ምክልኻል ብዓቢኡ ከኣ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈልጦ እዩ” በለኒ።

ኣብቲ እኩብ ህዝቢ ሕውስ ክብል ከለኹ፣ ሓደ ሞባይል ተለፎናት ኣብ መሬት ኣቀምጥወን ኢሉ ይሕድግ ምስ ረኣኹ ናተይ ዓጸኹዋ። ብዙሕ ሰብ ተሻቂሉ ደሃይ ክፈልጥን ክሕብርን ይድውል ስለዝነበረ፣ ኩለን ይድወለን ጭር ጭር ይብላ ነበራ። ድሕሪ ገለ እዋን ግን ምቁጽጻር ስኢኑ ሃቦም። ብዙሓት ዝፈልጦም፣- ዝተጣየሱ እታ ሽዳ ዝሓዙ፣ ሓዳስ ናይ ሳዋ መጣየሲ ጻዕዳ ወረቀት ዝሓዙ፣ ከም ናተይ ናይ ሰራዊት መንቀሳቀሲ ዝሓዙ፣ መማህራን፣ ተማሃሮ፣ ተጋደልቲ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ነበሩ። ገሪሙና እንታይ እዩ ጉዱ በልና᎒ እታ መንቀሳቀሲ ወይ መጣተሲ ተሰኒዓን ካልእን ዝብሉ ነበሩ። ዘይትርስዓኒ ሽዑ ሓደ ሰብ “ንሕና እኾ ሕጂ ክንወጽእ ኢና” ይብል። ስለምንታይ ንስኹም እንተ በልናዮ “ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ስለዝኾና” በለና። ንሕና ከ ናይ መን ዲ᎒ በልናዮ ብምግራም።

ብሓቂ እቲ ሓለዋ ከም ካልእ እዋን ጽኑዕ ኣይነበረን፣ ብዙርያኡ ወተሃደራት ከቢቦሞ ኔሮም ብዙሓት ሰባት ይሃድሙ፣ ግን ኣብ ኩሉ ቦታ ግፋ ስለዝነበረ ካልኣይ ሳልሳይ ሳዕ ዝትሓዙ ነበሩ። እቲ ሽዑ ሓለቃ ስታፍ ዝነበረ ብርሃነ (ቅጫ) ሬድዮ ርክብ ሒዙ ኮለል ክብል ንመጀመርያ ግዜ ርእየዮ። እሞ እዚ ኩሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ገለ ፍታሕ የብሉን ከኣ በልና።

ኣብቲ ማእከል ብዙሕ ህዝቢ ዓቢ ሓውይ ኣብ ደቀምሓረ ዝቅመጥ ኣብኡ ተታሒዙ ይረኽቦ። ዝኾነ ኣይፈልጥን እዩ። “እሂ ኣንታ” እንተ በልኩዎ። “ቀብሪ ምብጽሕ ኢለ ንግሆ መጺአ፣ ክምለስ ከለኹ ካብ ኣውቶቡስ ኣውሪዶምኒ” በለኒ። “ባዕልኻ ትፈልጥ ዘይ መሳቱኻ እዮም ዝጻወቱልና ዘለዉ” በልኩዎ። ካብ ህዝቢ ዝወሰድወን ዓባይቲ መክይን በጣሓት፣ ተተመላሊሰን ንዓዲ ኣበይቶ ይወስዳ ነበራ። ዳርጋ ብድሌት ሰብ ይስቀል ነበረ። ሓወይ ክኸይድ ይደሊ ኣይፋል ይብሎ፣ ምኽንያቱ ድሮ ንገለ ካብ ዓዲ ኣበይቶ ዝፈነውዎም እንደገና ይሕዝዎም ከም ዝነበሩ ተሓቢርና፣ ኣብ 2000ን 2003ን ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ተኣሲረ ስለዝነበርኹ እቲ ኩነታት ተራእዩኒ፣ ኣብኡ ምኻድ ነርክበሉ በልኩ።

ካብ ኩሉ ትካትን ክፋል ሕብረተሰብን ይትሓዝ ስለዝነበረ፣ ካብ ምኒስትሪ ዜና እታ ኣብ ፊልም ‘ኳና’ ዘላ ቀያሕ ላንድ ክሩዘር ናይ ዓሊ ዓብዱ ዝነበረት ሒዙ ሓደ ቤተሰብ ሰቡ ከውጽእ መጸ። ኣብ ወሰን ኔርና ምስ ረኣየኒ “እሂ ኣንታ ተስፊት” ይብለኒ። ሓደ ኣባሉ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት (ሕጂ ኣብ ኣመሪካ ኣሎ) ምሳይ ኔሩ። “ናብቲ ዓቢ ሓወይ ብምምልካት ነዚ ጥራይ ውሰደለይ በጃኻ” በልኩዎ። መሰትኡ እዩ። ተዘራሪቡ ወሲድዎ። ብድሕሪኡ ከባቢ ሰዓት 3ተ ድሕሪ ቀትሪ ነቶም ውሑዳት ብሓይሊ ተሰቀልና። ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ወሰዱና። እተን ካብ ዝተፈለለየ ከባቢ ዝመጻ ዝነበራ ኣብቲ ጸቢብ ጎደና ንስረ ካብ ምግጫው ድሒና። እታ ንምሸቱ ብኣድራጋ ተኩሲ ዝተቀትሉላ ቀጽሪ ብብዝሒ ሰብ ዕልቅልቅ ኢላ ተለጋጊቦም ኮፍ ኢሎም፣ ዕዳጋ ኣባጊዕ ትመስል ነበረት። እቶም ሓለውቲ ኣብቲ መንደቅ ተሰቂሎም ይሕልዉ፣ ብዓይነይ ኣብ በጣሕ ከለኹ ዝረእኹዎ እዩ። እቲ ናይ ብሕቲ ሓደስቲ ትካላት፣ ባዕሎም ከፊቶም ወይ ሰቢሮም እዮም ቤት ማእሰርቲ ዝገብርዎ። ንሕና ዳሕረዎት ኣብታ 2000 ቤት ማእሰርቲ ዝነበረት፣ እቲ ዋናኣ ድሕሪ ክንደይ ኮለልን ጥርዓንን ዘሕደጎም ሽዑ ኣብኣ የእትዉና። ገለ ካብ እሱራት ብኣእማን ነቶም ሓለውቲ ምድርባይ ምስ ጀመሩ፣ ወሪዶም ብደገ ይሕልዉና፣ እታ ማዕጾ ሰብ ከእትዉ ወይ ከውጽኡ ጥራይ ይኸፍትዎ ነበሩ። ገለ ከኣ “ባኒ ባኒ” ይብሉ መን እሞ ከም ሰብ ሓሲቡና። ኩሉ ሰብ ኣብ መሬት ደቂሱ ሓደረ። ክልእ ምሳይ ዝነበረ ዓርከይ (ሕጂ ኣብ ጋና ኣሎ) ኣባል ስርሒት ዞባ ሓሙሽተ መልእኽቲ መጺእዋም ክወጽእ ከሎ፣ ንዓና ኣባላት ስርሒት ዞባ ሓደ ተጻሒፉና ከብቅዕ ኣየውጽኡናን። ብዙሓት ካልኦት’ውን ተመሳሳሊ።

ሓደ ሚካኤል ዝተባህለ ኣባልና ክኢላ ሕርሻ፣ በዓልቲ ቤቱ ናብቲ ቤት ጽሕፈት መጺኣ ንወዲ ምስግና ምትሓዙ ምስ ነገረቶ፣ መልእኽቲ ጽሒፉ ነቲ ምሳይ ዝሓደረ ዮናስ ዝብሃል መንእሰይ ፣ ካብ ቤት ጽሕፈት ናብቶም ዝገፉ ንክሰድዎ መሰነይታ ሂቡ ሰደዶ። ንሳቶም ግና ነታ መልእክቲ ተቀቢሎም ንሚካኤል ከየውጽኡ፣ ነዚ እተላእከ ምስኪን ዮናስ ሓዝዎ። ምሸት ከባቢ 11 ኣቢሉ ኣድራጋ ቶኩሲ ብድሕሪና ሰማዕና። ኣባና ሆሆን ጫውጫውታን ጥራይ ነበረ። ንላዕሊ እምበር ናብ ሰባት ብፍጹም ኣይሓሰብናዮን። ሽዑ ሞባይል ናብ ደገ ከይተረፈ ይድወል ከምድላይካ ይዝረብ ኔሩ።

ሓዲርና ንጽባሒቱ ከባቢ ሰዓት 10 ኣባላት ስርሒት ዞባ ሓደ፣ ከካብ ዘሎናዮ ተጸዊዕና ምስ ወጻእና ሓደ ደበሳይ ዝብሃል ካፒተን ኣብቲ ካልእ ቦታ ተእሲሩ ዝሓደረ ተራኪብና ብሓባር ነቀልና። ሽዑ ኣደታትን ኣሓትን ካብ ኣስመራ - ዓዲ ኣበይቶ - ክሳብ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ጻጸ ተር ኢለን ክመጻ ረኸብና። ኩለን “እንታይ ይብሉዎም ኣለዉ᎒ ክሰድዎም ድዮም᎒ ... ” ኢለን ይሓታ ነበራ። እቲ ምሳይ ዝነበረ ንዓ በጃኻ ኢሉ ካብቲ መንገዲ እልይ ኢልና በቲ ግራውቲ ቆሪጽና ተመለስና።

ኣብ ከተማ ሰዓት 4ተ ከባቢ እቲ ቅድሚኡ ለይቲ ዝሰማዕኩዎ ተኹሲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቀተለ ካብ ዝተፈለልዩ ሰባትን ኣብ ኢንተርኔትን ሰማዕኩ ። ቀጺለ ሓደ ዝፈልጦ ሓሳዊ ናይ እዝኒ ዝብሃል ወዲ ስዉእ ሕጂ ሞይቱ እዩ። “ክልተ ግዜ ሒዞምኒ ወረቀት ኣርእየዮም ገዲፎምኒ” ይብለኒ ይገርመኒ።

ካልእ ሓደ ዝፈልጦ ካፒተን ተማሳሳሊ፣ “ካብ ኣውቶቡስ ከውርዱኒ ደልዮም ወረቀት ኣርእየዮም ገዲፎምኒ” ይብለኒ።

ንሓንቲ ንእሽቶ መመላለሲት ኣገልግሎት ናይ እንዳ ዜግነት ምስ ኣብኣ ዝነበረ ኮሎነል ናብ ዓዲ ኣበይቶ ውሲዶማ ይብሉኒ።

ንጽባሒቱ ናብ ወኪል ቤት ጽሕፈት ስርሒት ዞባ ሓደ ከይደ (ንለ/ኮ ኣማኑኤል) “ኣንታ ትማሊ ደኣ እንታይ ወሪዱኩም” በልኩዎ። “ናይ ትማልስ ግደፎ ጥራይ ኣብዚ ነዞም ሓለውቲ (ዋርድያ) እንተ ዘይወሰድና ኢሎም ክንደይ ዕግርግር ጌሮምለይ” በለኒ።

ኣብ ሰሙኑ ኣቢሉ፣ ክልተ ዝፈልጦም መጀራት ምስ ሓደ ዓቢ ሳርቶ ሰብኣይ፣ ንሓደ ካብኣቶም ኣብ ኣውቶቡስ ወረቅት ሓቲቶሞ ኣርእዩ ምስ ገደፍዎ፣ “ወይ ጉድ ካብ እዝግስ እኾ ሻለቃ ኢና” ይብል እሞ ሓንቲ ዝሰምዓኦ ዓባይ ኣደ፣ “ናቶም ዲካ ናይ እቲኣቶም (ናይ ደርጊ ወይ ሻዕብያ ማለተን እዩ)” ኢለን ይሓትኦ። “ናቶም እምበር” ይብለን። “ናቶምስ ዋጋ የብልኩምን” በላኣ። ብሓቂ እዩ ካብኣ ንድሓር ነቲ ሰብ ሻለቃ ኾይና ሳጉኡ።

ብድሕሪኡ ብዓሊ ዓብዱ፣ ዓዋሉ እዮም፣ ካብ ሃገራዊ ግቡኦም ዝሃደሙ ገለ መለ ኢሉ፣ ኣብ ድምጺ ኣመሪካ ተዛረበ።

ንዓይ ኣየገርመንን እዩ። ኣብ 1993 ኣብ ትቸሮ ኢሰያስ ክበኪ ከሎ ኔረ፣ ኩሉ ሰሚዓዮ ብኣካል፣ ንድሒቱ ምስ ሓደ ዓርከይ ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከለና ካብ መደቀሲና ሲታውያን ናብ ሆቴል ግርማይ ማይተመናይ ጥቃ እንዳ ኮካ ሻሂ ክንሰቲ ከሎና ኣብ ተለቪዥን ኢሳያስ ናይ ቆልዑት እዩ ኔሩ ክብል ስለዝዝከረኒ። ዝኾነ ኾይና ናትና ሽግር ገለ መደምደምታ እንተ ዘይጌርናሉ ኽገድድ እምበር ኣይመሓየሽን ኣይቅየርን እዩ። ሎሚ ድሕሪ ትሽዓተ ዓመታትን፣ ናይ 2013ን ዘስኻሕኽሕ መቅዘፍቲ ጃምላዊ ህልቂት ተደጊምና፣ እዚ ንሕልና ዘለዎ ንዝሰምዕ ዓው ዝበለ ድምጺ ኣውያት እዩ። ስቅ እንተ ኢልና ዝገደደ ክስዕብን ክቅጽልን እዩ። ሰራሕተኛታት ዓለም (ኤርትራውያን) ሕበሩ፣ ብዘይካ ሰንሰለታት መቑሕ ዝጎድለኹም ነገር የለን።

ካርል ማርክስ ኣዋጅ ሰራሕተኛታት ዓለም

ገና ከሎኻ እንተ ደኣ ንመሰልካ ብዘይ ደም ምፍሳስ ኣብ ትስዕረሉ እዋን እንተ ዘይተቃሊስካ፡ ገና ዓወትካ ርጉጽን ክሳራ ኣብ ዘይብሉን እዋን ከሎ እንተ ዘይተቓሊስካ፡ ኣብ ጽንኩር እዋን ኩሉ ዕድላት ኣንጻርካ ምስ ኮነ ንህላዌ ዕድል ጥራይ ኣብ ትቓለሰሉ፡ ኩነታት ዝገደደ ክኸውን ይክእል። ናይ ምዕዋት ዕድል ኣብ ዘይብልካ እትቓለስሉ’ውን ኣሎ። ምኽንያቱ ካብ ባርያ ኮንካ ምንባርሲ ህልቒት ዝሕሸሉ እዋን ከኣ ኣሎ።

ዊንስተር ቸርችል ግብራውያን ንኹን

ሓደ እዋን ሓደ ዓቢ ዑንቒ ኣልማዝ፡ ኣብ ዓሚቚ ዔላ ሓንቲ ንእሽቶ ዓዲ ይርከብ፡ ኩሎም ነበርቲ ተኣኪቦም ብዛዕባ እዚ ዓቢ ጸጋ ብሓባር ይማኸሩ። እቶም ምሁራት ስነ ቁጠባ ፈለማ ከመይ ጌርና ከም እንማቀላ ንሰማማዕ ይብሉ። እቶም ምሁራት ናይ ሕሳብ ኣቐዲምና ከክንደይና ከም ትበጽሕ ኮፍ ኢልና ሕሳብ ንግበር ይብሉ። እቶም መሃንድሳት ከመይ ጌርና ከም እነውጽኣ ቅድም ንዛረብ ወይ ንሰማማዕ በሉ።

ንሕና ኤርትራውያን ከኣ ብፍላይ መንእሰያት ኣብዚ እዋን እዚ፡ ቅድም ቀዳድም ከመይ ጌርና ብግዝኣተ ሕጊ እትመሓደር ሃገር ደኣ ክንምስርት ንበል። ከምቲ እቶም መሃንድሳት ዝበልዎ ፈለማ እቲ ንደልዮ ክንረኽበ ንጽዓር።

እዚ በብእዋኑ ዝርአ ዘሎ ብዝሒ ተማሳሰልቲ ውድባት፡ ማሕበራት ናይ መንእሰያትን፡ ቤርገሳትን ብሓቂ ከምቲ ዝድለ ውጺኢት ኣየምጽእን ዘሎ። እንትርፎ ኣብ ነንሕድሕድኻ ምቁሩቃስን ምጥቅቃንን ውድበይ ማሕበረይ ምባል ጥራይ።

ፈለማ ኩላትና ብናትና እንብሎ ሕግን ስርዓትን እትምራሕ ሃገርን መንግስትን ንመስርት ንጽዓር። ድሕሪኡ ንኩሉ በቲ ሕጊ ወይ ቅዋም መሰረት ድላይና ናይ ፖለቲካ ፓርትታት ንምስርትን ንወዳደርን ሽዑ ነርክበሉን። እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣቃጻጽ ብተግባር ይርአ ኣሎ ውጽኢት የብሉን። ክሳብ ሎሚ ዕድል ኣይገበርናን ቆጽሊ ኣውዲቕና ወይ መሪጽና ዝመስረትናዮ ሕጋዊ መንግስቲ የብልናን። ገና ኣብ ቃልሲ ኢና ሓራ ኣይኮናን። ኣቦታትና በቲ ዝተፈለለየ ብሕጊ እንዳባ ዝፍለጥ፣ ዋላ ምስ ገለ ቀሊል ጉድለታቱ ብኩሉ ማሕበራዊ ሂወት ከመይ ዝበለ ምዕሩይ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ይነባበሩ ከም ዝነበሩ ምዝካር የድሊ።

ሎሚ ኣብዚ ምዕቡል እዋን ከምቲ ናታቶም ዘይኮነ ካብኡ ዝሓምቕ ኣካይዳ ንኸይድ ምህላውና ዝሕዝን እዩ። ግብራዊ ስራሕ ከይሰራሕኻ ብዘረባ ጥራይ ኣብ ነንሕድሕድኻ ምጥቅቃን ንረብሓ እቲ እንኮ ጸላኢ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ስለዚ ገና ከሎና ንስልጣን ጥራይ ንዓይ ንዓይ ንብል ዘሎና ስለ ንመስል ንጠንቀቅ። ብሓቂ እዚ ዝርኣ ዘሎ ኣካይዳ ብርግጽ ኣብ ወላ ሓደ ኣየብጽሓናን እዩ። እንትርፎ ክጎድኣናን ንድሕሪት ክመልሰናን ክሃስየናን። ተግባር እዩ ዝያዳ ዝዛረብ፣ ብተግባር ውጽኢት ምስ ኣምጻእናን ኣመስከርናን ባዕሉ ዘረባ ዘየድልዮ ብሓቂ ዓቢ ህያው ነባሪ ምስክር ኽከውን እዩ።

Tribute To Adi Abeyto Martyrs : (An eye witness account from Asmara)

On 10th of June 2005 another tragic story was reported from Asmara in connection with the massacre of 161 young Eritreans at Wei. Regarding this there was no response from the Eritrean government. It occurred in a remote area but the Eritrean government tried to divert people’s attention from the massacre by mobilising supporters to show their sympathy for 40 innocent Ethiopians massacred in cold blood in Addis Ababa in June 2005. It condemned the Ethiopian government through its media EriTv. Sophia Tesfamariam wrote about the cold -blooded of the Ethiopians. She had never asked why Isyass massacred 161 Eritrean citizens on 10th June 2005 at We'i.

.
The Wia Massacre, another shocking en masse killing, involved the extra-judicial execution of 161 members of the NMSP in the Wia Detention Camp. Victims of the Wia Massacre were conscripts who
attempted to flee the detention facility on account of the harsh living conditions in the detention centre.52 From the pre-2001 era, the Maihabar, the Dirfo, the Qarora and the Dembelas-Qohain Massacres can also be mentioned as some of the most representative and awful incidents of mass murders.53 The Dirfo Massacre, for example, involves the following horrendous violation Source DR Mekonnen & JL Pretorius

Since then the PFDJ leaders stated to executed innoncent citizen on the public for terrorizing. On 12th of September there was a similar brief report associated with pictures on Asmarino. com that showed the killing of one young man who tried to avoid from going to Sawa and was shot dead by government armed forces as a punishment of those who rebel against the government.

• In September 2005, the Italian newspaper Corriere della Sera published photographs taken by a diplomat in Asmara who witnessed a killing by security forces of a young man wounded during a giffa (roundup). According to the diplomat, a security agent shot the man at close range, execution-style, while the victim lay in the road. The Eritrean government has denied the above report of 12th of September but on 14th September the Ministry of Information admitted that there had been a robbery reported in the street mentioned five months earlier but there no other incidents (or gunfire for that matter). On the other hand the government admitted that there had been reported cases of murder in the Central Region (Zoba Maakel) over the previous four months. (Ministry of information:2005,http://www.shabait.com/staging/publish/article_003940.html)

 

Tsegazeab

Brief background information.Tsegazeab  Okbamariam  Zigt was joined the EPLF in 1976 when he was 14. In 1977 he was assigned to the cultural troupe of the Fitewrari (vangurd)

Tsegazeab was a members of the EPLF’s Cultural Troupe from 1976 to 1978. Tsegazeablike Okbagaber want to serve on the front line because of this could be Tsegazeab, Okbagaber and others Fitewrari members of this groups were sent to the Hailitat (front line sometime late in 1978 when the cultural troupe was led by Abdella Jaber.

Tsegazeab was executed at Adarsser, near Sawa. ኮለኔል ስርናይ ወይ ወዲ ዝግታ ሓደ ካብ ጀጋኑ ግምባር ናቕፋ ሓው ኤልያስ ዑቕባማርያም፡ ፍዮሪ ዑቕባማርያምን ካልኦትን ካብ 2005 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ህግደፍ ዝርከብ ሓርበኛ ንኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ዝደፍሮ ዝነበረን ሕሉፍ ሓሊፉዎ "እዚ ቲቪ ኤረ ገዛኻ ጌርካዮ ነዚ ዲና ተቓሊስና ሃገር በይንኻ ዲኻ ኣምጺእካያ ክብል ኣብ ሓደ ኣኼባ ብትሪ ዝነቐፎ። ካልእ ባዕልኹም መልእዎ።

+ተኽላይ (ወዲ ቐሺ)፡


ስለምንታይ ተቐቲሉ?????


ካብ ዓዲ ያዕቆብ ኣዝሊቕና ናብታ ኣብ ደንደስ ጽርግያ ኣስመራ ከረን ኣብ 20 ኪሎሜተር ከባቢ ሰረጀቓ እትርከብ ዓዲ ኣተና። ጸሓፍ ላም እያ። ብዛዕባ እዛ ዓዲ ፍሉይ ተዘክሮ ኣሎኒ። ምስቲ ኣብ 1978 ምስ ወኑ ተሃንዲዱ ዝመጽእ ዝነበረ ሰራዊት ደርግ ኣብታ ዓዲ ዓሪድና ክንዋጋእ ከሎና ንህቢ ካብ ቀፎኡ ተበቲኑ ነቲ ዝደምይ ዝነበረ ውጉእ ተጋዳላይ ዓሲልዎ ናብ ሞት ከብጽሖ ይዝከረኒ። ካልእ መዘከሪ እውን ተኽላይ ኣብዛ ዓዲ እዩ ተወሊዱ። 1955::ተኽላይ ኪዳነ (ወዲ ቀሺ ) ካብቶም ነብሶም ከማዕብሉ ከይተሓለሉ ዝሰርሑ ኣብነታውያን ስንኩላን ተጋደልቲ ሓደ እዩ። ንሱ ኣብ መወዳእታ 1974 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰሊፉ ።

ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ተመዲቡ ብደረጃ መራሕ ጋንታን ስዒቡ ድማ ሓይሊ መሪሑ ኣብ መረርቲ ውግኣት ተሳቲፉ። ኣብ 1976 ኣብ ከባቢ ኣስመራን ኣብ ትግራይን ኣንጻር ሰራዊት ደርግ ኣብ ዝተገብረ ውግኣት ብጅግንነት ተዋጊኡ። ህዝባዊ ግንባር ሰብን መሬትን በብቕሩብ ሓራ ንምውጻእ ኣብ ዘካየዶ ወፍሪ 1977: ሓምለ 1977 ንከረን ንምቁጽጻር ዝተገብረ ፈታኒ :ውግእ ወዲ ቀሺ ኣብ ክሳዱ ኣፍንጫኡን ኢዱን ብከቢድ ተወጊኡ።ንሱ ካብ ከቢድ መውጋእቱ ሓውዩ ኣብ ውግእ ባጽዕ ሓይሉ መሪሑ ኣተወ።ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ንምክልኻል ጸላኢ ብባሕሪ ካብ መርከብ ብሰማይ ነፈርቲ ብምድሪ መዳፍዕን ተወንጨፍቲን ኣዝኒቡ።

ኣብ ብርጌድ 70 መራሕ ሓይሊ ኮይኑ ምስ ብጾቱ ነቲ ሸልቊ ክሊማን መሪር ኲናትን ብትብዓት መከቶ። ኣብቲ ኲናት ተኽላይ ርእሱ ተወቒዑ ወደቐ። እታ መውጋእቲ ካብቲ ዘፍቅሮ ሂወት ተዋጋኢ ሰራዊት ናብ ደጀን መሰናበቲቱ ኮነት። ፍርቂ ኣካላቱ ለሚሱ እኳ እንተኾነ: ናይ ቃልሲ መንፈሱ ግን ከም ወትሩ ልዑል ነበረ። ነቶም ካብ ሓይልታት ዝመጽኡ ስንኩላን ንምጥርናፍ ኣብ ትሕቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ንዝቖመ ሓያል ብቕዓት ዘድልዮ ጨንፈር ስንኩላን ተጋደልቲ ካብ 1979-1982 ብክእለት መርሖ። ብድሕሪ እዚ እውን ክልተ ዓመት ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ኮይኑ ኣገልጊሉ ።

ብዘይካዚ ኣብ ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር : ኣብ ጨንፈር ጉዳይ ስደተኛታት ሓላፊ ውጥንን ስታቲስቲክስን ኮይኑ ሰሪሑ። ተኽላይ ንጊዚኡ ብግቡእ ዝጥቀም: መጻሕፍቲ ምንባብ :ዜናታት ዓለም ምክትታል ዝፈቱን ክፈልጥ ዝጽዕርን ህርኩት ተጋዳላይ ነበረ። ብጻዕሩ ትምህርቲ ምልእኣኽን MBA ብምምሕዳር ምስክር ወረቐት ወሲዱ ።

ቋንቋ እንግሊዝን ዓረብን መሊኹ: ኣብ ፖለቲካን ማሕበራዊ ናብራን ዝገብሮ ዕላል ነቲ ኣርእስቲ ብፍሉይ ኩርናዕ ጠሚቱ ሓደስቲ ሓሳባት ዘመንጭውን ነበረ ተኽላይ ወዲ ቀሺ። ንታሪኽ ኤርትራ ዝምልከት መጽሓፍ የዳሉ ኣብ ዝነበረሉ ንዝርዝር ገጻትን ትሕዝቶ እቲ መጽሓፍን ናይ ምዝካር ፍሉይ ተውህቦ ነይርዎ። ተኽላይ ስንክልናኡ ከየጎናደቦ ኣቦ መንበር ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ኮይኑ:

ነቶም ከምኡ ስንኩላን ብጽፈትን ብሞራልን እናኣለየን ሰናይ ራእይ እናኣማዕደወን እንከሎ ኣብ 48 ዓመት ዕድሚኡ ግንቦት2/ 2003 ቀትሪ ምድሪ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ምስኡ ብዝሰርሕ ሰብ ብካላሽን ተቐቲሉ። ምኽንያት መቕተልቲ ሓርበኛ ተኽላይ ኪዳነ ወዲ ቀሺ በቲ ስርዓት ዝተዋህበ መግለጺ የልቦን። ሓቂ ትወጽኣሉ መዓልቲ ክህልው እዩ።
ፍትሒ ነቶም ብቃጻ ዝተቐትሉ ሓርበኛታት:ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንሰማእታት ኤርትራ። 

source Negash Haile


Yohannes Tseggay Berhe
ተኽላይ (ወዲ ቐሺ)፡
ብጻየይን ዓርከይን።
ኣብ 2003 ዘጋጠሞ ናይ ሞት ሓደጋ ምስ ሰማዕኩ፡ ከቢድ ሓዘን ተሰሚዑኒ።
ወዲ ቐሺ፡ ስንክልናኡ በዲሁ፡ ነብሱ ብፍልጠት ዘማዕበለ፡ በሊሕን፡ ናይ ምምራሕ ብቕዓት ዝነበሮን ብጻይ ኢዩ ነይሩ። ኣተዓባብያኡን ዝሓለፎ ናይ ቃልሲ ተሞኩሮን፡ ናጻ ኮይኑ ዘዕልል፡ ነቲ ምልካዊ ስርዓትን ግጉይ ኣካይዳኡን ብኣጋኡ ካብ ዘለለዩዎ ብጾት ምንባሩ ውን ይርዳኣኒ።
ኤርትራ፡
ክንደይ በላሕቲ ኣእሙሮ ከሲራ!
ብጻይ ነጋሽ፡ ኣብዚ ኣጋጣሚ ዚ ክቡር ቅንያት ዝኽሪ ሰማእታትና፡ ታሪኹ ምልዓልካ፡ ልዑል ምስጋና ይግባኣካ።
ዘለኣለማዊ ዝኽሪ፡ ንሰማእታትና!

Abede Tesfay
ተኽላይ ኪዳነ በሊሕ ኣእምሮ ዝውንን፡ብቕዓትን ብስለትን ኣመራርሓ ዝነበሮ፡ብመደብ ዝሰርሕን ስርሑ ዝግምግም፡ከምቲ ክባሃል ዝጸንሐ ነብሱ ባዕሉ ዘማዕበለ ቋንቋታት እንግሊዝ ዓረብ ትግረ ብግቡእ ዝዛረብ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት እኳ እንተሰርሐ ዝበዝሕ ኣብ ምሕደራን ምጥያስን ስንኩላን እናሰርሐ ከሎ ብሓደ ፈታዊኡ ዝነበረ ሰብ ሓቢሮም ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑን ዝፋለጡን ሰብ ብምቕታሉ ኣዝዩ ካብ ዘሕዘነኒ ፍጻሜ እዩ። እቲ መስኪን ጥዑይ ሰብ ዝብሎ ዝነበርኩ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳዱ ኣዝዩ ዝገርም ፍጻሜ እዩ ነይሩ፡ምስ ወዲ ቐሺ ካብ ኤርትራ ዝወጻእኩሉ ቅድሚ ሳልስቲ ብቖጸራ ኣብ ባር ኮመርቾ ኣዕሊልና፡ብዛዕባ ኣብ ደገ ዝገበሮ ዑደት ኣዕሊሉኒ፡ገለ ንለውጢ ዝምልከት ዕላላት እውን ኣዕሊልና። ወዲ ቐሺ ብዙሕ ግዜ ኢሰያስ ኣብ መሪሕነት ንከይመጽእ ህሩም ርእሲ እዩ ከይትመርጽዎ እናበለ ይዓግቶን ይኽልክሎን ከም ዝነበረ ይዝክር፡ ካብ ብዙሓት ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ መራሕቲ ዝበለጸ ብቕዓት ከም ዝነበሮ ግን ኣይጠራጠርን ነበርኩ። መስዋእ 2003 ኣብ ሊብያ ከለኹ ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሰሚዐ።መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ነቲ በሊሕ ስንኩል ተኽላይ ኪዳነ ወዲ ቐሺ።

 • In late 2005 there was a report relates to a young man whose dead body was brought by the military police to Tessenei and left in front of a church
 • Mogos Gebreselas was executed in 2006

 

The Shoot-to-Kill Policy of PFDJ Regime

The shoot-to-kill policy of the PFDJ regime is not new; Under this policy many Eritrean women, children, students, and national service conscripts were killed in the past, including four teenager Eritreans who were killed by the Eritrean border security agents on December 31, 2008 while attempting to cross into the Ethiopian side of the border.[Sourcehttp://eritreanglobalsolidarity.org/forum/index.php?option=com_content&view=article&id=73:the-shoot-to-kill-policy-of-pfdj-regime&catid=36:human-rights&Itemid=53]

 • Testimony: The Execution of Mogos Gebreselase
 • In 2006 two young Eritrean men were executed by the government in Tessenei town. They were accused of helping people escape to Sudan.
 • ብ2006 ኣብ ተሰነይ ዝተረሸኑ 8 መንእሰያትመነባብሮ ኣብ ኤርትራ ከፊእዎም ንስደት ናብ ሱዳን ዘምርሑ 7 ኤርትራውያን መንእሰያት፡ ኣብ ካርቱም ብእንዳሚካኤል ይመሓደሩ ነይሮም። ሱዳናውያን ጨውዮም ናብ ኤርትራ መሊሶሞም። ብ3 መጋቢት 2006 ድማ 7 መንእሰያትን ሓደ ኣይርሽንን ኢየ ዝበለ ኣባል ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ተሰነይ ተረሺኖም። ሓደ ካብ’ቶም ሽዑ እተረሸኑ መንእሰያት፡ ደበሳይ ስሉስ ዑቝባገብርኤል ዝተባህለ ኰይኑ፡ እዚ ኣብ ስእሊ ንርእዮ ዘሎና ዕሸል ኢዩ
 
 • On September 1, 2007 a young Eritrea man, Mateos [no last name given], was executed in a public square in Tessenei. His body was then handed over to his family which lives in the town. The family was given a stern warning by the authorities not to hold a public mourning
 
 • a resident of Aqurdat town, Osman Idris Saleh Koy was executed in Forto (near Sawa, Gash-Barka).He was arrested at a teashop in the city, and taken to Forto. The execution took place in the presence of security officials in the region.
  A nother resident of the city, Kateen [no last name], was also publicly executed in Aqurdat
 
 • On 16 May 2007 Dawoud Mansour, Isak Abraha and
  Mebrahtu Andai were executed by the government’s border security
 • On September 1, 2007 a young Eritrea man, Mateos [no last name given], was executed in a public square in Tessenei. His body was then handed over to his family which lives in the town. The family was given a stern warning by the authorities not to hold a public mourning
 • a resident of Aqurdat town, Osman Idris Saleh Koy was executed in Forto (near Sawa, Gash-Barka).He was arrested at a teashop in the city, and taken to Forto. The execution region.
  A nother resident of the city, Kateen [no last name], was also publicly executed in Aqurdat
 
 • In 2007 26 Kunama ethnic members were poisoned and killed,
  28 were brutally executed, and 12 individuals were used for propaganda purposes and killed Find more

Names of victims Village\ town Occupation
1 Kiros Beyene Adura Faulina regiment18 member
2 Hagos Shiday Boron Faulina demobilized Soldier
3 Bibo Fafu Tunga Faulina demobilized soldier
4 Andeberhan G/Micheal Tsibuk Girat demobilized soldier
5 Badme Gufle Bara Faulina militia
6 Anday Aroro Sale Boshoka pfdj member
7 Abdulahi Mario Andulu Boshoka farmer
8 Solomon Sahle (Ngaw) Boshoka militia
9 Yemane Merema Gobay Boshoka farmer
10 Munadil Siiday Alengay Boshoka soldier
11 Shali Frute Tolegamuja regiment 16 member
12 Gebremariam Desta(Aroro) Faulina farmer
Reag More

 
 • On June 16, 2008, five young Eritreans
  Yonathan Yimesghen, 24 years old;
  Dirar Hamid, 27 years old.
  Milite Habte, 26 years old;
  Senait Tewelde, 19 years old
  Mihret Tesfai, 23 years old were execuated around 5:00 PM, at a place called Mosdip by special unit that has a direct connection with the President’s Office in Asmara
 • On 16 May 2007 Dawoud Mansour, Isak Abraha and
  Mebrahtu Andai were executed by the government’s border security
 

 • 15 underage include Goitom Solomon who was 15 year old were executed by PFDJ Security in January 2009[Read more]. On June 16, 2008, five Eritreans were executed by the PFDJ Security
  Yihedego (m)18 years old
  Timnit (f)19 years old
  Yonas (m)26 years old
  Temesgen (m)24 years old and
  Mohmed (m)45 years old Read More
 • On the 4th of April 2009 Mahari Tewolde 21 years old was shot at the Ethio-Eritrea border by the government’s border security.
 • In January 2009, Two brothers and sister were executed by PDFJ special units
  Yemane Beraki 34 years old;
  Helen Beraki, 25 years old.
  Temesgen Beraki, 21 years old;

Eritrean Actress Winta Abera born Asmara Died 2009

ብ 9 ጉንበት 2009, ምሸት 9 ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ፡ ናብ ኢትዮጵያ ክሰግራ እንከለዋ ወተሃደራት ስርዓት ህግደፍ ተኹሲ ከፊተሙለን። ንጽባሒቱ ንግሆ ናይ ሰለስተ ኣብ’ቲ ተዅሲ ዝሞታ ኣስከሬን ብኣራዊት ተበሊዑ ካብ ቢንቶ መረብ ንወገን ምዕራብ ተረኺቡ።  ቅድሚ ሕጂ’ውን ኣብዚ ከባቢ ናይ 4 መንእሰያት ኣስከሬን ብኣራዊት ከም ዝተበልዐ ዝዝከር’ዩ። read more

Eritrean Security Shoots at Family:Jul 08, 2009.The family of four was, with the help of smugglers, trying to evade border patrol and cross to neighboring Sudan when they were shot at border by the officers

ስጋና እንፈትዎም ደቅናን አኅዋትናን ተመስገን ተስፋልደትን፤(ወዲ 13 ዓመት) ሐሬና ተስፋልደትን ጓል 15 ዓመትን  ብዕለት 15.09.2009 ኣብ ጉዕዞ መገሻ ካብ ተሰነይ ናብ ቶኾንብያ ብናይ ብሕቲ መኪና እናተጓዕዙ፤ አብ ከባቢ ሸሸቢት ምስ በጽሑ፤ ብሓደ ተቓዋማይ ኢየ በሃሊ ውድብ፤ ብዝወረዶም አሬሜናዊ ዝኾነ ቅንጸላ ፤-ካብዛ ዓለም ብሞት ብምፍላዮም ብዝወረደና መሪር ሓዘን ብአካል ብምምጻእ ኾነ ብተሌፎን ተሳተፍቲ ናይ ሓዘና ንዝኾንኹም፤

ብ ክፈለ ሰራዊት 31 ኣብ ከባቢ ፎሊና ናይ እትንቀሳቐስ በርጌድ ኣዛዚ ዝኾነ ገብረማርያም ኣርኣያ (ወዲ ኣርኣያ) ዝተባህለ ኣዛዚ በርጌድ፡ ንፊልሞን የሕደጎ ተካ ዝተባህለ ኣባል ሰራዊት፡ ስግረ ዶብ ክትከይድ ሓሲብካ ብዝብል ምኽንያት ከም ዝረእሸኖ ተፈሊጡ ኣሎ ::[Read more]

ተኪኤ ገብራይ ዝተባህለ ኣዛዚ በርጌድ ማይ ሽኻ ዝዓዱ ምስግና ዘምካኤል ንዝተባህለ ዜጋ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ከምዝረሸኖ፡[ Read more]

On April 08 and 09, 2010, in the gold mining areas of Hademdem and Fankon in the Gash-Barka region, 24 workers were killed by the Isaias regime read more

ብ27 ጥቅምቲ 2010 ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዘይሕጋዊ ናይ ስግረ ዶብ ስርሓት ተዋፊሮም ጸኒሖም ንዝበሎም ክልተ ዜጋታት፡ ብርክት ዝበለ ቍጽሪ ዘለዎም ተቐማጦ ከተማ ጐልጅ ኣብ ዝተረኽብሉ ብጥይት ረሲንዎም። ንሳቶም ከኣ፡ ተወልደ ብርሃንን ሱሌማን መሓመድን ዝተባህሉ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ Source[http://www.harnnet.org.

ጸሊም መዝገብ ወይጦታት ስርዓት ህግደፍ ይገንጸል ! 3ይ ጸብጻብ

 

ኣርዳዲ ዳርኮ

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዕለት 22 ታሕሳስ 2010 ኣባል ሰራዊቱ ኮይኑ የገልግል ንዝነበረን መራሒ ሓይሊ ሓላፍነት ዝነበሮን ኣርዳዲ ዳርኮ ዝተባህለ ዜጋ ዕርፍቲ ክወሃቦ ሓቲቱ ሕጋዊ ፍቓድ ምስ ተዋህቦ ናብ ትውልዲ ዓዱ ኮይታ ከይዱ ምስ ስድርኡ ንዳሃለወ ልኡኻት እቲ ስርዓት ብሃንደበት መጺኦም ዝተፈቕደሉ ናይ ዕርፍቲ መዓልታት ከይወድአ ተበገስ ናብ ቦታኻ ዝብል ቀጢን ትእዛዝ ከምዝሃብዎ፡ መራሒ ሓይሊ ኣርዳዲ ዝበልዎ ብህድኣት ሰሚዑ “ሐራይ ጽቡቕ እንተኾነ ግን ንስድራይ ክገብረሎም ዘለኒ ጉዳይ ስለ ዘሎ ንዕኡ ኣቃኒዐ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ናብ ቦታይ ክብገስ’የ” ኢሉ ከምዘፋነዎም እንተኾነ ግና ንጽባሒቱ ኣብ ዕዳጋ ውዒሉ ናብ ዓዱ (ስድርኡ) እንዳተመልሰ ከሎ ኣባላት ስርዓት ህግደፍ ኣብ መንገዲ ኣድብዮም ጸኒሖም ብኣድራጋ ጠያይት ከምዝቐተልዎን ሂወቱ ከምዝሓለፈን ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም።

source Jeberti.com

ሕሩይ ክፍሎም ተስፋማርያም ዝተባህለ ወዲ 20 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ ብስርዓት ህግደፍ ብጥይት ተቐቲሉ።


ሕሩይ ክፍሎም ተስፋማርያም ዝተባህለ ወዲ 20 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኤትዮጵያ ክሰግር ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ ብሓይልታት ኤርትራ ብጥይት ተሃሪሙ ሂወቱ ከምዝሰኣነ ካብ ኤርትራ ዝረኸብናዩ ሓበረታ የረደእ።
ሕሩይ ካብ ኣቡኡ ኣቶ ክፍሎም ተስፋማርያምን ኣዲኡ ጽሃይነሽ ፍትውን ኣብ ከተማ ዓዲ-ቐይሕ ተወሊዱ ከምኡ እውን ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ዓዲ ቐይሕ ዛዚሙ። ዝሓለፈ ዓመት ካብ ሳዋ ታዕሊሙ ወዲኡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ነጥቢ ብምርካብ ኣብ ማይ ነፍሒ ክምሃር ድሕሪ ምጽናሕ ነቶም ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መነባብሮ ተስፋ ቆሪጹም ቅድሚ 4 ዓመት ናብ ስደት ዝተሰዳዱ ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ዘለዎ ስድራበቱ ንክጽንበር እዩ ነዚ ሕጅ ጠንቂ ሞቱ ኮይኑ ዘሎ መንገዲ ናብ ኢትዮፕያ ዝጀመሮ።
በዚ ሞት እዚ ኣዝዩ ዝሰንበደን ዝተቖተጠዐን ህዝቢ ከተማ ዓዲ-ቐይሕ ከኣ ዘረቢኡ ብዛዕባ እዚ ፍጻሜ እዚ ኮይኑ ከምዘሎ ምንጭታትና ይገልጹ።Source
Assena.com [September 2, 2012September 2, 2012

ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ብወገን ኢትዮጵያ ዶብ ኪሰግሩ ረኺበዮም ዚበሎም ክልተ መንእሰያት ከምዝረሸነ ምንጭታት ሓቢሮም።[2013]

ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ብወገን ኢትዮጵያ ዶብ ኪሰግሩ ረኺበዮም ንበሎም፡ ተድሮስ ተኽለ ከምኡ ውን የማነ መሓሪ ዝተባህሉ ክልተ ደቂ ዓዲ ዃላ ከምዝረሸነ፡ ካብ ሞት ኣምሊጡ ሓደ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ መኻይዶም ሓቢሩ። እቶም መንእሰያት ናብ 16 መጋቢት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ሸውዓተ ሩባ ዝተባህለ ቦታ እንዳዝማች ዑቕቢት እዮም ተረሺኖም። እቶም መንእሰያት ብጠቕላላ ኣርባዕተ እዮም ነይሮም። እቲ ሓደ ሃዲሙ ኢትዮጵያ ክኣቱ ከሎ፡ እቲ ራብዓዮም ድማ ብልኡኻት ስርዓት ህግደፍ ተታሒዙ ኣብ ማእሰርቲ ይርከብ ኣሎ። እቲ ጨካን ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ፡ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ሃገሮም ቀሲኖም ከይነብሩ ኩርኳሕ ኮይኑ፡ ኮኒኑዎም ኳ እንተሎ፡ ብወገን ምዕራብ (ሱዳን) ራሻይዳን ተሓባበርቶምን ከም ድላዮም ዝጨውዩሉ ነጻ ቦታ ብምኽፋት፡ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ብቐጻሊ ክርሽኖም ይረአ። source assenna.com/

Eritrean border guards shoot dead 10 civilians trying to flee

Samuel Gedion said he was among a group of 18 Eritreans who were trying to flee to Ethiopia two weeks ago.

“Ten of them were killed, while three of us made it to Ethiopia. I am not sure on the fate of the remaining five,” he said.

He said border guards had opened fired on the group without any prior warning. One of those reportedly killed was a young woman who had recently finished 18 months of military service. read more

13 children who were escaping from Eritrea were gunned down and thrown in ditches

The 13 children were part of a group of 16 children who had arranged with an Eritrean trafficker to smuggle them out using the “Ghindae-Port Sudan route” out of Eritrea four months ago. Escapees do not report such incidents immediately for fear of retribution. read more

3 of the 13 youth that were murdered in cold blood by the Eritrean regime (info in tigrnya)

Ariam 1994 (20 years old)
Rita 1997 (17 years old)
Hossana 2000 (14 years old)

 

Witness Testimony Against Eritrean Military Leaders and Top Government Officials


Story about 3 of the 13 youth that were murdered in cold blood by the Eritrean regime (info in tigrnya)Ariam 1994 (20 years old) Rita 1997 (17 years old) Hossana 2000 (14 years old)

12/12/2016

Eritrea: Border Patrol officers shoot and kill young people fleeing to Sudan

(Asmara 12/12/2016)

On 22nd of October a light pickup truck left the city of Asmara carrying 7 young people and 3 children.

Each had paid $5,500 to be smuggled across the Eirtrea – Sudan border.

Seven of those aboard the truck were absconding national service recruits (5 women and 2 men).

The three children (accompanied by an uncle) were on their way to join their mother who had previously fled from the country.

At the town of Hykota, a short distance from the border, they were ambushed.

The truck was hit by a hail of bullets in a co-ordinated attack ordered by a senior divisional commander.

Many were killed outright; others fatally wounded.

Among the dead was a young woman, Yohana Kahsay. Just 26 years old, she had one of the three small children on her lap.

Yohana was a member of the 26th round of national service recruits who had been conscripted into the army. She had served with the 74th mechanised division for over two years.

Following the carnage the wounded were loaded back on a truck, while soldiers went to hunt down those who had fled for their lives.

No attempt was made to try to care for the wounded.

Residents of Hykota report that the soldiers even stopped at a local teashop on their way to the hospital, by which time everyone was pronounced dead.

Families of the victims were not informed and they were hurriedly buried.

It took each family weeks to piece together what had happened.

Without the bodies of their loved ones they were left to grieve without the comfort of a normal funeral and the associated rituals.

These killings have shaken the residents of Asmara where all the people were from, and where their fateful journey began.

This report was compiled by Freedom Friday () activists stationed in the vicinity of the incident.

They have a complete picture of the massacre including the name of the officer in charge of the operation.

This information will be passed to relevant authorities to hold them to account.

source

source https://martinplaut.wordpress.com/2016/12/16/eritrea-evidence-of-shoot-to-kill-policy-as-group-gunned-down/

 

ሓድጊ ስዉእ ተቀቲሉ!!

ሸዊት ያቆብ ወዲ ስዉእ በቶም ሕድሪ ስዉኣት ኣይንጠልምን እንዳበሉ ዝምድሩ ኣብ ማእከል ከተማ መንደፈራ ብተመልከተለይ ብዓረሮም ጠፊኡ::

እቲ ዘሕዝን ኣበሳ ዘይብሉ በጽሒ ብሕድሪ ሰማእታት ነክብር ዝብሉ እንስሳዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ንወዲ ሰብ ብተመልከተለይ ኣብ ማእከል ከተማ ብዓረር ክሳሃልዎ ክትርእን ክትሰምዕን ከለካ ዝፈጥሮ ስምብራት ብቀሊሉ ዝፍወስ ኣይኮንን::

ፍቅሪ ኣቡኡ ከየስተማቀረ ብሰንኮም ዘክቲሙ ዝዓበየ: የግዳስ ነቲ ዘይከኣል ዝክትምና ኪኢሉ ዘርኢ ወሎዶ ኣቡኡ ከቀጽል ክፈሪ ስድራ ክከዉን ክንዲ ሽሕ ክከዉን ሓፍ ዘይብል ሓላፍነት ናቱን ናየቡኡን ተሰኪሙ ንሂወት ብዘለዎ ዕቅምን ሓቦን እንዳገጠማ: ግዲ ስዉእ ወሊዱ ሓድጊ ገዲፉ ሓድጉ ክንዲሰብ ኮይኑ ክርእይዎ ዘይምነዩ ኮይኖምሲ ኣብ ማእከል ከተምኡ ( ዓዱ) ኣብ መንደፈራ ብጥይት ኣጥፊኦሞ!!

ሙሉእ ስም መዋቲ
ሸዊት ያቆብ
መንደፈራ(ዕዳጋ-ብዕራይ

 

ወዲ ስውእ ተጋዳላይን ስንክልቲ ተጋዳሊትን ዝኾነ መንእሰይ ሸዊት ያቆብ በቲ ተኩስካ ቅተል ዝብል መምርሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ማእከል ከተማ መንደፈራ ብዕለት 4 ለካቲት 2020 ብግፍዒ ተረሺኑ

መንእሰይ ሽዊት ያቆብ ብዕለት 25 ግንቦት 1993፥ ካብ ኣብኡ ስውእ ተጋዳላይ ያቆብ ገብረትንሳኤን ካብ ኣዲኡ ስንክልቲ ተጋዳሊት ጸጋ ገብረሂወት ተወልደ።

ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ናይ መባእታ ትምህርቲ ኣብ ከተማ መንደፈራ ጀሚሩ፥ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሳንጆርጆ ዓዲ ወግሪ ስጋዕ 11 ክፍሊ ተማሂሩ ናይ 12 ክልተ ደረጃ ትምህርቱ ንምውዳእ ብ2011/2012 ዓመተ ትምህርቲ ኣብ መበል 25 ዙርያ ንሳዋ ወረደ።

ኣብኡ ናይ 12 ክፍሊ ደረጃ ትምህርትን ወታደራዊ ስልጠናን ብምጥቕላል፥ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ከሕልፍ ዘኽእል ነጥቢ ስለዘይረኸበ፥ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት፥ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ኮይኑ፥ ናብቲ ኣብ ዓሰብ ዝርከብ ጨንፈር ሓይሊ ባሕሪ ተመዲቡ ኔሩ።

ኣብቲ ዝተመደበሉ ንገለ ዓመታት ከገልግል ድሕሪ ምጽናሕ ንስንክልቲ ኣዲኡን ንምንኣስ ሓውን ንምርኣይ ናብ መንደፈራ ንዕረፍቲ መጸ። እንተኾነ ህሉው ኩነታት መነባብሮ ናይ ስድርኡ ኣዝዩ ስለዘሻቐሎን ስለዘጨነቆን ብዓቕሙ ክገብሮ ዝኽእል ንኽገብር፥ እቲ ዝነበሮ ብጊዜ ደረት ዘይብሉ ኣገልግሎት ራሕሪሑ፥ ስድራቤቱ ክናብይ ወሰነ።

ከም ውጽኢቱ ድማ፥ ኣብ እንዳ ፋጉሮ ምዓልታዊ ስራሕ እንዳሰርሕ ብዝረኽቦ ኣታዊ ንስድራ ቤቱ ክናብይ ጸኒሑ። ብዕለት 4 ለካቲት 2020፥ ሸዊት ከም ኩለን ዝሓለፍ ምዓልታት ንጉሆ ተሲኡ ናብ ስርሑ ወፈረ። ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣኺሉ ምስተፈደሰ ድማ፥ ገዛ ቅድሚ ምእታው ምስ ገለ መሳትኡን የዕርኹቱን፥ ኣብ ውሽጢ መንደፈራ ኣብ እትርከብ ሓንቲ ቤት ሻሂ ንሓዳር ጊዜ ድሕሪ ምጽናሕ፥ ካብታ ቤት ሻሂ ምስ የዕሩኽቱ ከወጽእ ከሎ ምስቶም ኣብቲ ከተማ መንእሰያት ክገፍ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ዘምሰዩ፥ ኣባላት ምክልኻል ስለዝተራኸበ፥ ብኡ ንቡኡ ምስ ዓርኩ ተታሒዙ፥ ኣብ ኣእዳዎም ፌሮ የእትዮም እንዳኸብከቡዎም ከለው፥ መንእሰይ ሸዊት ምስ ዓርኩ ክሃድሙ ፈቲኖም ካብቶም ሓለውቶም ብዝተተኮሰ ጥይት ልክዕ ስዓት ትሽዓተ ናይ ምሽት ህይወት መንእሰይ ሸዊት ሓለፈት።

መንእሰይ ሽዊት ክሳብ እቲ ኣገልግሎት ጠንጢኑ ስድራቤት ክናብይ ዝጀመረሉ ስዓት ንሃገሩ ብቅንዕናን ብተኣማንነትን ኣገልጊሉ እዩ። ብጀካ እዚ ካብ ክልተ ተጋደልቲ ኣቦን ኣደን ዝተወልደ ኤርትራዊ መንእሰይ እዩ።

መንእሰይ ሽዊት ስነስርዓት ቀብሩ ብዕለት 6 ለካቲት 2020፥ ፍርቂ ምዓልቲ ሓመድ ለቢሱ።

እዚ ጨካን ስርዓት ብተመልከተለይ ናይ ንጹሃት ዜጋታት ክቡር ህይወት ክቐዝፍ ካብ ዝጀምር ብዙሕ ዓመት ኮይኑ እዩ። ብኸምዚ ዝዓይነቱ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ናይ ዝጥፍእ ህይወታት ኤርትራውያን ንሂወት መንእሰይ ሸዊት ወሲካ ቁጽሩ ውሑድ ክኸውን ከምዘይክእል ፍሉጥ እዩ።

ሕልፈት መንእሰይ ሸዊት ኣብ ማእከል ከተማ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ስለዝኾነ ድኣ እዩ ክፍለጥ ክኢሉ እንበር፥ ኣብ ኩለን ዶባት ሃገርና በዚ ከርፋሕ መነባብሮ ናይዚ ስርዓት፥ እሱ ደስዓቦ ግዱድ ባርነት ኣንጸርጺሮም እግሮም ናብ ዝመርሖም ካብ ዝፈትውዎም ስድርኦምን ሃገሮምን ሃጽ ኢሎም ክጠፍኡ እናፈተኑ በዚ ተኩስካ ቅተል ዝብል ኣረሜናዊ ፖሊስ ናይዚ ስርዓት ኣብ ዶባት ብተመልከተለይ ዝትቐዝፈን ሬስኦም ሓመድ ከይለበሰ ቀለብ ኣራዊት ዝኾኑ ዕሸላት መንእሰያት ኣዲኦም ትቑጸሮም።

እግዚኣብሄር ንመንእሰይ ሽዊት ያቆብን ንኹሎም ብተመሳሳሊ መገዲ ህይወቶም ዝሓለፍ ኤርትራውያን ኣምላኽ ኣብ ገነቱ ይቀበሎም።

ንስድራቤት መዋቲ ድማ ጽንዓት ይሃቦም!

ፍትሒ ንዝተበደሉ፥ ጉቡእ መቕጻእቲ ድማ ንበደልቲ ስጋዕ ዝረጋገጽ፥ ቃልስና ክቕጽል እዩ።

ኤልሳ ጭሩም
8 ለካቲት 2020Elizabeth Chyrum is with Elizabeth Chyrum.

A 27-Year-Old Eritrean Conscript Is Shot Dead in the Street by Armed Police

Shewit Yakob Gebretensae (27) was shot dead by armed police in the streets of Mendefera, Eritrea, on 4th February, 2020. Whilst peacefully walking home at 9 pm, without having committed any offence, Shewit was grabbed by police and handcuffed. When he and others tried to escape this unjustified detention, police shot him dead on the spot.

Shewit’s father was a martyr who was killed during the 1998 -2000, border war with Ethiopia. His mother, who became disabled during the war for Eritrea’s independence had been dependent on Shewit for day-to-day support.

According to the Eritrean National Service Proclamation, National Service obligations apply to citizens from 18 years of age. The implementation of an education policy that requires students to complete grade 12 at the Sawa Military Training Centre, and the fact that many of the students are under 18. Conscripts are paid a token sum too small to live on, and there is no time limit to the military service. Since there is no legal avenue to exit National Service, conscripts often find themselves effectively state prisoners in the military or in slave labour in mines, constructions or agriculture for the rest of their lives. Very understandably, many find unofficial ways to escape from National Service and work incognito, and tens of thousands a year make the dangerous journeys across closed borders to leave their country, despite the government’s shoot-to-kill policy.

Shewit completed his 12th grade studies and his initial period of military service, at the Sawa Military Training Camp during the 25th round of Eritrea’s National Service, in 2011/2012. He was then sent to the port city of Assab and surrounding areas, very far away from his family, and he continued serving for many years, without infringing any regulations. Since his disabled mother (as mentioned earlier, injured during the war for Eritrea’s independence) and his younger brother urgently needed his support, Shewit left National Service without official permission and went to live in Mendefera, where he started working as a welder, earning enough income to be able to help his family to survive adequately. He and tens of thousands of others who have left military service are regarded as “deserters” by the Eritrean government, and, if found, are almost certain to be detained, harshly interrogated for an extended period, abused, tortured, and returned to the equivalent of “slave labour” in the military or the mines. That is why Shewit attempted to escape police custody, for which he paid with his life.

Elizabeth Chyrum, Director of Human Rights Concern-Eritrea, commented, “This callous murder in the street of a former National Service conscript highlights one of the most serious problems in Eritrea: the virtual imprisonment for life of whole generations of young men and women in the military or in slave labour. Time-unlimited National Service has created a huge number of so-called “deserters” of two kinds: (1) an underclass of escapees from National Service - hidden unofficial workers in Eritrea who cannot afford to be found by police; and (2) a wholly unsustainable drain of tens of thousands of young refugees escaping Eritrea who become endangered victims of people traffickers or the helpless pawns of hard-line immigration strategies in Europe and other continents.

"This tragic situation will only end when a short time limit is imposed and effectively enforced in the National Service conscription system of Eritrea. So long as National Military Service has no time limit, Eritrean police round-ups and violent “press-gang” arrests will continue, as will the injuries and deaths associated with them. And until an independent legal system is able to intervene and prosecute the unjust actions of the police, such inhumane and violent conduct by them will undoubtedly continue.”

Human Rights Concern – Eritrea (HRCE)
eritrea.facts@gmail.com
www.hrc-eritrea.org

ሓድጊ ስዉእ ተቀቲሉ!!

ሸዊት ያቆብ ወዲ ስዉእ በቶም ሕድሪ ስዉኣት ኣይንጠልምን እንዳበሉ ዝምድሩ ኣብ ማእከል ከተማ መንደፈራ ብተመልከተለይ ብዓረሮም ጠፊኡ::

እቲ ዘሕዝን ኣበሳ ዘይብሉ በጽሒ ብሕድሪ ሰማእታት ነክብር ዝብሉ እንስሳዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ንወዲ ሰብ ብተመልከተለይ ኣብ ማእከል ከተማ ብዓረር ክሳሃልዎ ክትርእን ክትሰምዕን ከለካ ዝፈጥሮ ስምብራት ብቀሊሉ ዝፍወስ ኣይኮንን::

ፍቅሪ ኣቡኡ ከየስተማቀረ ብሰንኮም ዘክቲሙ ዝዓበየ: የግዳስ ነቲ ዘይከኣል ዝክትምና ኪኢሉ ዘርኢ ወሎዶ ኣቡኡ ከቀጽል ክፈሪ ስድራ ክከዉን ክንዲ ሽሕ ክከዉን ሓፍ ዘይብል ሓላፍነት ናቱን ናየቡኡን ተሰኪሙ ንሂወት ብዘለዎ ዕቅምን ሓቦን እንዳገጠማ: ግዲ ስዉእ ወሊዱ ሓድጊ ገዲፉ ሓድጉ ክንዲሰብ ኮይኑ ክርእይዎ ዘይምነዩ ኮይኖምሲ ኣብ ማእከል ከተምኡ ( ዓዱ) ኣብ መንደፈራ ብጥይት ኣጥፊኦሞ!!

ሙሉእ ስም መዋቲ
ሸዊት ያቆብ
መንደፈራ(ዕዳጋ-ብዕራይ)

 

CRIMES COMMITTED AND COLLABORATED BY THE ELF LEADERS ( 1960s & 1970s)

IN MEMORY OF PRISONERS EXECUTED BY THE EPLF ( 1970s & 1980s)
Eritrea has lost many young people in past 50 years not only because of the war and the atrocity committed by the Ethiopian occupation forces but also due to all crimes committed by the former ELF & EPLF leaders who are now within the oppostion groups and PFDJ. It is also worth mentioning that there are many rumours about crimes committed against the civilians and liberation fighters by both fronts (ELF and EPLF). Unfortunately many testimonies are not recorded. During the liberation struggle (Gedli) civilians not only became victims of the Ethiopian government but also victims of the Jebha and Shaebia


ehrea

 

                      ehrea.org © 2004-2017. Contact: rkidane@talk21.com