ደሃይ ካብ ደቀምሓረ

Thursday, 18 August 2011 05:55 AI
E-mail Print Print http://tig.asmarino.com/tig/eyewitness-account/931-2011-08-18-05-59-08
ካብ ገዝኣ ብጨወይቲ ካብ ትዕፈን ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ደሃያ ዝጠፍአ ጓለንስተይቲ
 
ትብለጽ ኣደ ሰለስተ ቆልዑን በዓልቲ ሓዳርን ኢያ። በዓል ሓዳራ ኣባል  ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኢዩ። ተቀማጢት ከተማ ደቀምሓረ ዞባ-ደቡብ ኢያ። ኣብቲ ዞባ -4 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፋል ናይታ ከተማ ንክልተ ግዜ ናይቲ ብህግደፍ ዝእለ ሃማደአ ሓላፊት ክትከውን ተመሪጻ። ንሳልሳይ ግዜ ክትምረጽ ከም ሕጽይቲ ምስቀረበት ግን “ሕጂ ይኣኽለኒ፣ ደኺመ ኢየ፣ ካልኦት የብርያኒ” ብምባል ካብ ምርጫ ብፍቓዳ ስሒባ።

ንህቡብነታን ተቀባልነታን ዝረኣዩ ኣባላት ጸጥታ ህግደፍ ምስኦም ኣብ ስለያዊ ስርሓት ንኽትዋፈር ማለት መዓልታዊ ምንቅስቓስን ዕላላትን ናይቶም ኣብታ ከተማ ብሓፈሻ ኣብ ከባቢኣ ድማ ብፍላይ ዘለዉ ሰባት ጸብጻብ ከተቕርብ፣ ኣምሳያ ኣገልግሎታ ድማ ፍሉይ ደሞዝ ክግበረላ ይንገራ። ትብለጽ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ሰላም ግን ኣይሃቡዋን። እቲ ሕቶታት ምስተደጋገመ ድማ ከም መህደሚ “ኣነ በዓልቲ ሓዳር ኢየ፣ እንዳሓሞይ ድማ ካብዚ ከተማ ርሑቕ ኣይኮኑን፣ ሰብኣየይ ዘይፈልጦ ስራሕ ኣብ ሓዳረይ ጸገም መታን ከይፈጥረለይ ፍቓድ ናይ በዓል ቤተይ ክሓትት” ትብሎም።  ንሰብኣያ ኩሉ’ቲ ኩነታት ትነግሮ። በዓል ሓዳራ ግን “ካብቲ ንረኽቦ ገንዘብ ነጥርዮ ጽልእን ቅርሕንትን ይዓቢ” ብምባል፣ ፍቓደና ዘይምዃኑ ይነግራ። ንወደብታ ሰብኣያ ፍቓደኛ ዘይምዃኑ ተፍልጦም። ድሕሪ’ዚ ንሳን ሰብኣያን ናብ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ምክትታል ውሽጢ ሃገር ዞባ - ደቡብ ከታማ መንደፈራ ተጸዊዕም ይኸዱ። ሰብኣያ ኣብ ቅድሚኣ ይሕተት። ብወገኑ “ኣነ ኣብ ምክልካል ሃገር ኣለኹ፣ በዓልቲ ቤተይ ድማ ቀሲና ቆልዑ ክትኣሊ’ምበር ኣብ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ክትዋፈር ኣይደልን’የ” ይብሎም። በዚ ድማ ካብ መንደፈራ ይፋነዉ። ትብለድ ናብ ደቃ ትምለስ፣ ሰብኣያ ድማ ናብ ስርሑ ይኸይድ።

ምሸት ትብልጽ ምስ ደቃ ኣብ ገዛ ከላ ማዕጾ ብግዳም ይኩሕኳሕ። ማዕጾ ከፊታ ትቕልቀል። ብግዳም ዝጸንሑ ሰባት “ሓንሳብ ከነዛርበኪ ደሊና” ይብሉዋ። ምስኦም ንግዳም ትወጽእ። ትብለጽ ንሱ ዝኣንፋ ናብ ደቃን  ገዝኣን ኣይተመልሰትን። ቆልዑ ማዕጾ ብኽፉቱ ኣዲኦም ክትምለሶም ይጽበዩ። ትጽቢቶም ናብ ሻቕሎት ይቕየር። ካብ ሻቕሎት ናብ ብኽያት። እዋን ዘይብሉ ብኽያት ዝሰምዑ ጎረባብቲ ኩነታት ከረጋግጹ ናብቲ ገዛ ይመጹ። እታ ኣደ ገዛን ተዋዛይትን ትብለጽ ኣይጸንሓቶምን። ቖልዑ ይሕተቱ። “ዘይንፈልጦም ሰባት ‘ሓንሳብ ከነዛርበኪ’ ኢሎማ ምስኦም ንግዳም ወጺኣ፣ ግን ኣይተመልሰት” ብምባል ኩነታት ኣዲኦም ይሕብሩ።

ትብለጽ ንሳ ወሰና ኣይተመልሰትን። ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ደሃይ የብላን። ዝኣልዮም ዝሰኣኑ ቆልዑ ድማ ካብታ ከተማ ወጺኦም ምስ እንዳ ኣባሓጎኦም ተዓቝቦም ኣለዉ።

ሓውኹም
ካብ ደቀምሓረ